Bedre Medicin


Forside / Lægemidler / SSRI til børn og unge

Forside


Lægemidler


Indlægssedler

Hvordan undgår jeg farlig medicin?

Hvordan får vi bedre medicin?

SSRI til børn og unge

Opdateret 10/12-2003

OBS! se også:

Tvivlsomt grundlag for lykkepiller (SSRI/SNRI) til børn og unge (11/04-2004)

SSRI: Lægemiddelstyrelsen skærper advarsler om lykkepiller (25/04-2004)

Lægemiddelstyrelsen: Status på SSRI til børn og unge, 09/12-2004

SSRI/SNRI: Nye advarsler om lykkepiller til børn og unge (02/05-2005)


Diskussionen om lykkepiller (SSRI) til børn og unge fortsætter i Danmark, hvor der er mange fortalere for SSRI-præparater til børn og unge. Det har endog været fremme at der udskrives alt for få lykkepiller til børn og unge.

I England har sundhedsmyndighederne besluttet at fraråde SSRI til børn og unge til behandling af depression.

Bedre Medicin har set på hvad Lægemiddelstyrelsen skriver i produktresumeerne om SSRI og SNRI, de to lykkepillevarianter. Er lykkepiller godkendt som et sikkert og effektivt middel til behandling af depression i denne aldersgruppe?

Svaret er et klart nej, som det fremgår af skemaet nedenfor, der er udarbejdet 02/12-2003 på basis af de gældende produktresumeer. Sammenfattende om udskriving til børn og unge mangler der klinisk erfaring, sikkerhed og effekt er ikke fastslået, eller der er intet nævnt.

Der er kun to undtagelser, fluvoxamin og sertralin, men heller ingen af disse to stoffer er godkendt til behandling af depression hos børn og unge.

Fluvoxamin kan anvendes til behandling af obsessive kompulsive tilstande. Det nævnes at der er begrænsede data, og der gøres opmærksom på at langtidsdata hos børn og unge, specielt med hensyn til vækst, sexualfunktion, erkendelses- og adfærdsudvikling mangler. På grund af manglende klinisk erfaring kan brugen af fluvoxamin hos børn med depression ikke anbefales.

Sertralin kan bruges til behandling af børn med obsessiv-kompulsiv sygdom, men også her gøres opmærksom på at der er begrænset viden langtidseffekten af sertralin på børns udvikling. Sertralins effekt hos børn med depression eller panikangst er ikke blevet påvist i kontrollerede kliniske studier.

Det er altså ikke Lægemiddelstyrelsen, der siger god for behandlingen i Danmark, tværtimod. Når lægerne alligevel udskriver lykkepiller til børn og unge, er der tale om såkaldt off-label brug, altså at medicinen anvendes til noget andet end det den er godkendt til.

I England har myndighederne overvejet risiko og fordele (risk/benefit), og er nået til den generelle konklusion at riskoen er større end fordelene, så vidt det er muligt at vurdere. Det gælder dog ikke fluoxetin, hvor der foreligger kontrollerede kliniske forsøg, der viser at fluoxetin er effektivt ved behandling af MDD (depression) hos børn og unge, og kombineret med sikkerhedsprofilen på pillerne, er konklusionen blevet en gunstig risk/benefit-balance.

Den danske lægemiddelstyrelse er mere restriktiv end den engelske, hvad angår fluoxetin. Men hvor sikkert er fluoxetin? Bedre Medicin har set på et af de datasæt der danner grundlag for den engelske vurdering, nemlig hvor mange børn og unge der i kontrollerede kliniske forsøg havde udviste selvmordsadfærd (selvmord, selvmordsforsøg og selvmordstanker).

I gruppen der fik fluoxetin blev der rapporteret om selvmordsadfærd hos 9 ud af 249 deltagere, mod 8 ud af 209 deltagere i gruppen der fik placebo. Procenttallene bliver henholdsvis 3.6% og 3.8%, og det giver en relativ risiko på 0.94. Det kunne altså se ud som om at fluoxetingruppen lidt bedre beskyttet mod selvmordstanker end placebogruppen.

Men der er tale om en meget lille forsøgsgruppe, og dermed om meget stor usikkerhed om hvad den faktiske risiko er. Her kan man beregne et konfidensinterval der viser hvilke grænser den faktiske relative risiko holder sig inden for med 95% sikkerhed. Et 95% konfidensinterval angiver den relative risiko til at ligge mellem 0.37 og 2.4. Det vil sige at fluoxetingruppen kan have helt op til 63% lavere risiko, men at det modsatte også kan være tilfældet, nemlig en forøget risiko på 140%. Så der er - på grund af den lille forsøgsgruppe - tale om en meget usikker vurdering.

Der skal langt større undersøgelser til for at få indsnævret usikkerheden, og hvis usikkerheden skal komme patienterne til gode, så må den danske vurdering være den rigtige.

Lægemiddelstyrelsen skriver blandt andet følgende i sin meddelelse om SSRI til børn og unge:

Hvis lægen vurderer, at der skal bruges SSRI i behandlingen bør der naturligvis tages hensyn til, om der foreligger dokumentation for produktets virkning og sikkerhed for den pågældende aldersklasse.


Oplysningerne i skemaerne nedenfor er kun til sammenligningsbrug, og kan ikke bruges som erstatning for de originale produktresumeer.

SSRI-gruppen (Selektive serotonin genoptagelses hæmmere)

Citalopram

Oversigt over indikation og godkendt anvendelse til børn og unge for Citalopram
Salgsnavn: Dato: Indikation: Anvendelse til børn og unge:

Akarin:

30. april 2002

Major Depression (ICD-10: Moderat til svær depressiv episode ), inklusiv forebyggelse af periodisk depression.

Panikangst

Børn: Klinisk erfaring savnes.

Cipramil:

6. maj 2002

Major Depression (ICD-10: Moderat til svær depressiv episode ), inklusiv forebyggelse af periodisk depression.

Panikangst

Børn: Klinisk erfaring savnes.

Cipramil (Orifarm):

30. september 2002

Major Depression (ICD-10: Moderat til svær depressiv episode ), inklusiv forebyggelse af periodisk depression.

Panikangst

Børn: Klinisk erfaring savnes.

Cipramil (Paranova):

18. september 2002

Major Depression (ICD-10: Moderat til svær depressiv episode ), inklusiv forebyggelse af periodisk depression.

Panikangst

Børn: Klinisk erfaring savnes.

Citalopram "Biochemie":

10. november 2003

Behandling af svære depressive episoder

Børn og unge under 18 år: Anbefales ikke, da sikkerhed og effekt ikke er fastslået for denne patientgruppe

Citalopram "ratiopharm":

10. oktober 2002

Behandling af svære depressive episoder

Børn og unge under 18 år: Anbefales ikke, idet sikkerheden og virkningen ikke er blevet påvist inden for denne patientpopulation

Escitalopram

Oversigt over indikation og godkendt anvendelse til børn og unge for Escitalopram
Salgsnavn: Dato: Indikation: Anvendelse til børn og unge:

Cipralex:

7. oktober 2003

Behandling af moderat til svær depressiv episode. Behandling af panikangst med eller uden agorafobi

Børn og unge (<18 år): Anbefales ikke, da sikkerhed og effekt ikke er undersøgt i denne patientgruppe

Fluoxetin

Oversigt over indikation og godkendt anvendelse til børn og unge for Fluoxetin
Salgsnavn: Dato: Indikation: Anvendelse til børn og unge:

Afeksin:

9. maj 2001

Major Depression (ICD-10: "Moderat til svær depressiv episode" ). Bulimia nervosa. Effekten ved behandling udover 8-12 uger af bulimia nervosa er dog usikker

Intet nævnt om børn og unge. Dosering er kun angivet for voksne

Fluoxetin "1A Farma":

13. september 2002

Fluoxetin er indiceret til behandling af svære depressive episoder og bulimi

Børn: Fluoxetin kapsler er ikke indiceret til brug hos børn. Fluoxetins virkning og sikkerhed er ikke undersøgt hos børn under 18-års alderen

Fluoxetin "Alpharma":

4. november 2003

Fluoxetin er indiceret til behandling af svære depressive episoder og bulimia nervosa

Børn: Brug af fluoxetin til børn anbefales ikke da sikkerhed og effekt er ikke undersøgt

Fluoxetin "Biochemie":

10. november 2003

Fluoxetin er indiceret til behandling af svære depressive episoder

Børn: Fluoxetinkapsler er ikke indiceret til brug til børn og patienter under 18 år. Virkning og sikkerhed er ikke undersøgt hos børn og patienter under 18 år.

Fluoxetin "NM":

6. februar 2003

Fluoxetin er indiceret til behandling af svære depressive episoder

Børn: Floxetinkapsler er ikke indiceret til brug til børn. Virkning og sikkerhed er ikke undersøgt hos børn under 18 år

Flutin:

7. december 2000

Major Depression (ICD-10: Moderat til svær depressiv episode). Bulimia nervosa. Effekten ved behandling udover 8-12 uger af bulimia nervosa er dog usikker

Intet nævnt om børn og unge. Dosering er kun angivet for voksne

Folizol:

9. oktober 2003

Major Depression (ICD-10: "Moderat til svær depressiv episode" ). Bulimia nervosa. Effekten ved behandling udover 8-12 uger af bulimia nervosa er dog usikker

Intet nævnt om børn og unge. Dosering er kun angivet for voksne

Fondur:

7. januar 2003

Major depression (ICD 10: moderat til svær depressiv episode). Bulimia nervosa. Effekten ved behandling udover 8-12 uger af bulimia nervosa er dog usikker

Børn: Erfaring savnes

Fontex:

19. november 2003

Svære depressive episoder. Obsessiv-kompulsiv sygdom (OCD). Bulimia nervosa: Fontex er indiceret som supplement til psykoterapi til reduktion af spiseanfald og tvangsopkastninger

Dosering: Kun til voksne. Børn: Brugen af fluoxetin til børn og unge (<18 år) kan ikke anbefales, da sikkerhed og effekt ikke er påvist

Fonzac:

4. august 2000

Major depression (ICD-10: Moderat til svær depressiv episode). Bulimia nervosa. Effekten ved behandling udover 8-12 uger af bulimia nervosa er dog usikker

Børn: Erfaring savnes

Fluvoxamin

Oversigt over indikation og godkendt anvendelse til børn og unge for Fluvoxamin
Salgsnavn: Dato: Indikation: Anvendelse til børn og unge:

Fevarin:

19. juni 2002

Major depression. Obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD)

Obsessive kompulsive tilstande: For børn fra 8 års alderen og op er der begrænsede data fra en dosis op til 100 mg to gange om dagen i 10 uger.

På grund af manglende klinisk erfaring kan brugen af fluvoxamin hos børn med depression ikke anbefales. Langtidsdata hos børn og yngre, specielt med hensyn til vækst, sexualfunktion, erkendelses- og adfærdsudvikling, mangler. Omhyggelig monitorering anbefales derfor hos denne patientgruppe.

Paroxetin

Oversigt over indikation og godkendt anvendelse til børn og unge for Paroxetin
Salgsnavn: Dato: Indikation: Anvendelse til børn og unge:

Deroxat "EuroPharma DK":

20. november 2003

Major Depression (ICD-10: Moderat til svær depressiv episode).

Obsessiv-kompulsiv tilstand.

Panikangst.

Socialangst/Socialfobi. Data der underbygger brugen hos voksne er kun tilgængelige for op til 12 ugers behandling.

Generaliseret angst.

Børn og unge under 18 år: Kontrollerede kliniske undersøgelser har vist manglende effekt og understøtter ikke anvendelse af paroxetin til behandling af major depression hos børn og unge under 18 år.

Paroxetin "1A Farma":

26. november 2003

Major Depressiv-episode (ICD-10 moderat til svær depressiv episode).

Obsessiv-kompulsiv tilstand.

Panikangst med eller uden agorafobi.

Socialfobi

Børn: Anvendelse af paroxetin anbefales ikke til behandling af børn og unge under 18 år, da sikkerhed og effekt ikke er fastslået.

Paroxetin "Biochemie":

15. september 2003

Major Depression (ICD-10: Moderat til svær depressiv episode).

Obsessiv-kompulsiv tilstand.

Panikangst.

Socialangst/socialfobi.

Generaliseret angst.

Børn: Sikkerhed og effekt af paroxetin er ikke undersøgt hos børn og unge under 18 år, hvorfor anvendelse af paroxetin ikke anbefales.

Paroxetin "Gea":

26. november 2003

Major Depressiv-episode (ICD-10 moderat til svær depressiv episode).

Obsessiv-kompulsiv tilstand.

Panikangst med eller uden agorafobi.

Socialfobi

Børn: Anvendelse af paroxetin anbefales ikke til behandling af børn og unge under 18 år, da sikkerhed og effekt ikke er fastslået.

Paroxetin "PCD":

28. august 2002

Major Depressiv-episode (DSM-IV)

Obsessiv-kompulsiv tilstand.

Panikangst med eller uden agorafobi.

Børn: Anvendelse af paroxetin anbefales ikke til behandling af børn og unge under 18 år, da sikkerhed og effekt ikke er fastslået

Paroxetin "ratiopharm":

25. februar 2002

Major Depression (ICD-10: Moderat til svær depressiv episode).

Obsessiv-kompulsiv tilstand.

Panikangst.

Socialangst/socialfobi.

Børn: Sikkerhed og effekt af paroxetin er ikke undersøgt hos børn og unge under 18 år, hvorfor anvendelse af paroxetin ikke anbefales

Paroxetin "UNP":

7. juli 2003

Major Depressiv-episode (ICD-10 moderat til svær depressiv episode).

Obsessiv-kompulsiv tilstand.

Panikangst med eller uden agorafobi.

Socialfobi

Børn: Anvendelse af paroxetin anbefales ikke til behandling af børn og unge under 18 år, da sikkerhed og effekt ikke er fastslået.

Serodur:

27. marts 2003

Major Depression (ICD-10: Moderat til svær depressiv episode).

Obsessiv-kompulsiv tilstand.

Panikangst med eller uden agorafobi.

Socialangst/socialfobi.

Generaliseret angst.

Børn: Sikkerhed og effekt af paroxetin er ikke undersøgt hos børn og unge under 18 år, hvorfor anvendelse af paroxetin ikke anbefales.

Seroxat:

20. november 2003

Major Depression (ICD-10: Moderat til svær depressiv episode).

Obsessiv-kompulsiv tilstand.

Panikangst.

Socialangst/Socialfobi. Data der underbygger brugen hos voksne er kun tilgængelige for op til 12 ugers behandling.

Generaliseret angst.

Børn og unge under 18 år: Kontrollerede kliniske undersøgelser har vist manglende effekt og understøtter ikke anvendelse af paroxetin til behandling af major depression hos børn og unge under 18 år.

Seroxat (Orifarm):

20. november 2003

Major Depression (ICD-10: Moderat til svær depressiv episode).

Obsessiv-kompulsiv tilstand.

Panikangst.

Socialangst/Socialfobi. Data der underbygger brugen hos voksne er kun tilgængelige for op til 12 ugers behandling.

Generaliseret angst.

Børn og unge under 18 år: Kontrollerede kliniske undersøgelser har vist manglende effekt og understøtter ikke anvendelse af paroxetin til behandling af major depression hos børn og unge under 18 år.

Seroxat (PharmaCoDane)

20. november 2003

Major Depression (ICD-10: Moderat til svær depressiv episode).

Obsessiv-kompulsiv tilstand.

Panikangst.

Socialangst/Socialfobi. Data der underbygger brugen hos voksne er kun tilgængelige for op til 12 ugers behandling.

Generaliseret angst.

Børn og unge under 18 år: Kontrollerede kliniske undersøgelser har vist manglende effekt og understøtter ikke anvendelse af paroxetin til behandling af major depression hos børn og unge under 18 år.

Sertralin

Oversigt over indikation og godkendt anvendelse til børn og unge for Sertralin
Salgsnavn: Dato: Indikation: Anvendelse til børn og unge:

Aremis "Orifarm":

29. oktober 2003

Major Depression (ICD-10: Moderat til svær depressiv episode) og obsessiv- kompulsiv sygdom (OCD).

Panikangst.

Behandling af post-traumatisk stress sygdom (PTSD).

Behandling af Obsessiv-kompulsiv sygdom hos børn (6-17 år).

Behandling af socialfobi. Efter tilfredsstillende respons, er kontinuerlig sertralinbehandling effektivt i forebyggelse af relaps efter initialepisode af socialfobi.

Børn:Behandling af børn med obsessiv-kompulsiv sygdom skal varetages af en speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri i henhold til Sundhedsstyrelsens retningslinier fra december 2000.

Mere end 250 børn med OCD er behandlet med sertralin i afsluttende og igangværende studier. Sikkerhedsprofilen ved anvendelse af sertralin hos børn i disse studier er sammenlignelige med den profil, der er set i studier hos voksne med OCD. Der er dog begrænset viden om langtidseffekten af sertralin på børns udvikling, idet der ikke foreligger randomiserede, kliniske langtidsforsøg hos børn.

Sikkerhed og effekt hos børn under 6 år er ikke undersøgt.

I en 12-ugers randomiseret klinisk undersøgelse af børn med obsessiv-kompulsiv sygdom sås en statistisk signifikant mindre vægtstigning hos sertralin-behandlede patienter sammenlignet med patienter, som fik placebo. Forskellen mellem de to grupper var ca. 1 kg. Det anbefales, at legemsvægt og højde kontrolleres jævnligt hos børn, som behandles med sertralin.

Sertralins effekt hos børn med depression eller panikangst er ikke blevet påvist i kontrollerede kliniske studier.

Sertralin "Orifarm":

23. maj 2003

Major Depression (ICD-10: Moderat til svær depressiv episode) og obsessiv- kompulsiv sygdom (OCD).

Panikangst.

Behandling af post-traumatisk stress sygdom (PTSD).

Behandling af Obsessiv-kompulsiv sygdom hos børn (6-17 år).

Behandling af socialfobi. Efter tilfredsstillende respons, er kontinuerlig sertralinbehandling effektivt i forebyggelse af relaps efter initialepisode af socialfobi.

Børn: Behandling af børn med obsessiv-kompulsiv sygdom skal varetages af en speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri i henhold til Sundhedsstyrelsens retningslinier fra december 2000.

Mere end 250 børn med OCD er behandlet med sertralin i afsluttende og igangværende studier. Sikkerhedsprofilen ved anvendelse af sertralin hos børn i disse studier er sammenlignelige med den profil, der er set i studier hos voksne med OCD. Der er dog begrænset viden om langtidseffekten af sertralin på børns udvikling, idet der ikke foreligger randomiserede, kliniske langtidsforsøg hos børn.

Sikkerhed og effekt hos børn under 6 år er ikke undersøgt.

I en 12-ugers randomiseret klinisk undersøgelse af børn med obsessiv-kompulsiv sygdom sås en statistisk signifikant mindre vægtstigning hos sertralin-behandlede patienter sammenlignet med patienter, som fik placebo. Forskellen mellem de to grupper var ca. 1 kg. Det anbefales, at legemsvægt og højde kontrolleres jævnligt hos børn, som behandles med sertralin.

Sertralins effekt hos børn med depression eller panikangst er ikke blevet påvist i kontrollerede kliniske studier.

Sertralin "Paranova":

27. november 2003

Major Depression (ICD-10: Moderat til svær depressiv episode) og obsessiv- kompulsiv sygdom (OCD).

Panikangst.

Behandling af post-traumatisk stress sygdom (PTSD).

Behandling af Obsessiv-kompulsiv sygdom hos børn (6-17 år).

Behandling af socialfobi. Efter tilfredsstillende respons, er kontinuerlig sertralinbehandling effektivt i forebyggelse af relaps efter initialepisode af socialfobi.

Børn: Behandling af børn med obsessiv-kompulsiv sygdom skal varetages af en speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri i henhold til Sundhedsstyrelsens retningslinier fra december 2000.

Mere end 250 børn med OCD er behandlet med sertralin i afsluttende og igangværende studier. Sikkerhedsprofilen ved anvendelse af sertralin hos børn i disse studier er sammenlignelige med den profil, der er set i studier hos voksne med OCD. Der er dog begrænset viden om langtidseffekten af sertralin på børns udvikling, idet der ikke foreligger randomiserede, kliniske langtidsforsøg hos børn.

Sikkerhed og effekt hos børn under 6 år er ikke undersøgt.

I en 12-ugers randomiseret klinisk undersøgelse af børn med obsessiv-kompulsiv sygdom sås en statistisk signifikant mindre vægtstigning hos sertralin-behandlede patienter sammenlignet med patienter, som fik placebo. Forskellen mellem de to grupper var ca. 1 kg. Det anbefales, at legemsvægt og højde kontrolleres jævnligt hos børn, som behandles med sertralin.

Sertralins effekt hos børn med depression eller panikangst er ikke blevet påvist i kontrollerede kliniske studier.

Tresleen:

5. august 2003

Major Depression (ICD-10: Moderat til svær depressiv episode) og obsessiv- kompulsiv sygdom (OCD).

Panikangst.

Behandling af post-traumatisk stress sygdom (PTSD).

Behandling af Obsessiv-kompulsiv sygdom hos børn (6-17 år).

Behandling af socialfobi. Efter tilfredsstillende respons, er kontinuerlig sertralinbehandling effektivt i forebyggelse af relaps efter initialepisode af socialfobi.

Børn: Behandling af børn med obsessiv-kompulsiv sygdom skal varetages af en speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri i henhold til Sundhedsstyrelsens retningslinier fra december 2000.

Mere end 250 børn med OCD er behandlet med sertralin i afsluttende og igangværende studier. Sikkerhedsprofilen ved anvendelse af sertralin hos børn i disse studier er sammenlignelige med den profil, der er set i studier hos voksne med OCD. Der er dog begrænset viden om langtidseffekten af sertralin på børns udvikling, idet der ikke foreligger randomiserede, kliniske langtidsforsøg hos børn.

Sikkerhed og effekt hos børn under 6 år er ikke undersøgt.

I en 12-ugers randomiseret klinisk undersøgelse af børn med obsessiv-kompulsiv sygdom sås en statistisk signifikant mindre vægtstigning hos sertralin-behandlede patienter sammenlignet med patienter, som fik placebo. Forskellen mellem de to grupper var ca. 1 kg. Det anbefales, at legemsvægt og højde kontrolleres jævnligt hos børn, som behandles med sertralin.

Sertralins effekt hos børn med depression eller panikangst er ikke blevet påvist i kontrollerede kliniske studier.

Zoloft:

22. maj 2003

Major Depression (ICD-10: Moderat til svær depressiv episode) og obsessiv- kompulsiv sygdom (OCD).

Panikangst.

Behandling af post-traumatisk stress sygdom (PTSD).

Behandling af Obsessiv – kompulsiv sygdom hos børn (6-17 år).

Behandling af socialfobi. Efter tilfredsstillende respons, er kontinuerlig sertralinbehandling effektivt i forebyggelse af relaps efter initialepisode af socialfobi.

Børn: Behandling af børn med obsessiv-kompulsiv sygdom skal varetages af en speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri i henhold til Sundhedsstyrelsens retningslinier fra december 2000.

Mere end 250 børn med OCD er behandlet med sertralin i afsluttende og igangværende studier. Sikkerhedsprofilen ved anvendelse af sertralin hos børn i disse studier er sammenlignelige med den profil, der er set i studier hos voksne med OCD. Der er dog begrænset viden om langtidseffekten af sertralin på børns udvikling, idet der ikke foreligger randomiserede, kliniske langtidsforsøg hos børn.

Sikkerhed og effekt hos børn under 6 år er ikke undersøgt.

I en 12-ugers randomiseret klinisk undersøgelse af børn med obsessiv-kompulsiv sygdom sås en statistisk signifikant mindre vægtstigning hos sertralin-behandlede patienter sammenlignet med patienter, som fik placebo. Forskellen mellem de to grupper var ca. 1 kg. Det anbefales, at legemsvægt og højde kontrolleres jævnligt hos børn, som behandles med sertralin.

Sertralins effekt hos børn med depression eller panikangst er ikke blevet påvist i kontrollerede kliniske studier.

Zoloft (Orifarm):

3. september 2003

Major Depression (ICD-10: Moderat til svær depressiv episode) og obsessiv- kompulsiv sygdom (OCD).

Panikangst.

Behandling af post-traumatisk stress sygdom (PTSD).

Behandling af Obsessiv-kompulsiv sygdom hos børn (6-17 år).

Behandling af socialfobi. Efter tilfredsstillende respons, er kontinuerlig sertralinbehandling effektivt i forebyggelse af relaps efter initialepisode af socialfobi.

Børn: Behandling af børn med obsessiv-kompulsiv sygdom skal varetages af en speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri i henhold til Sundhedsstyrelsens retningslinier fra december 2000.

Mere end 250 børn med OCD er behandlet med sertralin i afsluttende og igangværende studier. Sikkerhedsprofilen ved anvendelse af sertralin hos børn i disse studier er sammenlignelige med den profil, der er set i studier hos voksne med OCD. Der er dog begrænset viden om langtidseffekten af sertralin på børns udvikling, idet der ikke foreligger randomiserede, kliniske langtidsforsøg hos børn.

Sikkerhed og effekt hos børn under 6 år er ikke undersøgt.

I en 12-ugers randomiseret klinisk undersøgelse af børn med obsessiv-kompulsiv sygdom sås en statistisk signifikant mindre vægtstigning hos sertralin-behandlede patienter sammenlignet med patienter, som fik placebo. Forskellen mellem de to grupper var ca. 1 kg. Det anbefales, at legemsvægt og højde kontrolleres jævnligt hos børn, som behandles med sertralin.

Sertralins effekt hos børn med depression eller panikangst er ikke blevet påvist i kontrollerede kliniske studier.

Zoloft (Paranova):

23. maj 2003

Major Depression (ICD-10: Moderat til svær depressiv episode) og obsessiv- kompulsiv sygdom (OCD).

Panikangst.

Behandling af post-traumatisk stress sygdom (PTSD).

Behandling af Obsessiv-kompulsiv sygdom hos børn (6-17 år).

Behandling af socialfobi. Efter tilfredsstillende respons, er kontinuerlig sertralinbehandling effektivt i forebyggelse af relaps efter initialepisode af socialfobi.

Børn: Behandling af børn med obsessiv-kompulsiv sygdom skal varetages af en speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri i henhold til Sundhedsstyrelsens retningslinier fra december 2000.

Mere end 250 børn med OCD er behandlet med sertralin i afsluttende og igangværende studier. Sikkerhedsprofilen ved anvendelse af sertralin hos børn i disse studier er sammenlignelige med den profil, der er set i studier hos voksne med OCD. Der er dog begrænset viden om langtidseffekten af sertralin på børns udvikling, idet der ikke foreligger randomiserede, kliniske langtidsforsøg hos børn.

Sikkerhed og effekt hos børn under 6 år er ikke undersøgt.

I en 12-ugers randomiseret klinisk undersøgelse af børn med obsessiv-kompulsiv sygdom sås en statistisk signifikant mindre vægtstigning hos sertralin-behandlede patienter sammenlignet med patienter, som fik placebo. Forskellen mellem de to grupper var ca. 1 kg. Det anbefales, at legemsvægt og højde kontrolleres jævnligt hos børn, som behandles med sertralin.

Sertralins effekt hos børn med depression eller panikangst er ikke blevet påvist i kontrollerede kliniske studier.

SNRI-gruppen (Serotonin Noradrednalin genoptagelses hæmmere)

Mirtazapin

Oversigt over indikation og godkendt anvendelse til børn og unge for Mirtazapin
Salgsnavn: Dato: Indikation: Anvendelse til børn og unge:

Arintapin:

19. august 2003

Major depression

Børn: Eftersom Arintapins sikkerhed og virkning hos børn ikke er fastslået, anbefales det ikke at behandle børn med Arintapin.

Mirtazapin "Alternova":

19. september 2003

Major depression

Børn: Eftersom mirtazapins sikkerhed og virkning hos børn ikke er fastslået, anbefales det ikke at behandle børn med Mirtazapin "Alternova"

Mirtazapin "Gea":

13. november 2003

Major depression

Børn: Eftersom mirtazapins sikkerhed og virkning hos børn ikke er fastslået, anbefales det ikke at behandle børn med Mirtazapin "GEA"

Mirtazon:

13. oktober 2003

Major Depression (ICD-10: Moderat til svær depressiv episode)

Børn: Eftersom Mirtazons sikkerhed og virkning hos børn ikke er fastslået, anbefales det ikke at behandle børn med Mirtazon

Remeron:

23. august 2002

Major depression

Børn: Eftersom Remerons sikkerhed og virkning hos børn ikke er fastslået, anbefales det ikke at behandle børn med Remeron

Reboxetin

Oversigt over indikation og godkendt anvendelse til børn og unge for Reboxetin
Salgsnavn: Dato: Indikation: Anvendelse til børn og unge:

Edronax:

14. august 2003

Reboxetin er indiceret ved akut behandling af depressive tilstande/major depression og vedligeholdelse af den kliniske forbedring hos patienter, som initialt har reageret på behandlingen.

Børn: Anvendelse af reboxetin til børn anbefales ikke, da sikkerhed og effekt ikke er blevet undersøgt i denne gruppe

Venlafaxin

Oversigt over indikation og godkendt anvendelse til børn og unge for Venlafaxin
Salgsnavn: Dato: Indikation: Anvendelse til børn og unge:

Efexor:

30. juni 2003

Major Depression (ICD-10: Moderat til svær depressiv episode). Til forebyggelse af tilbagefald af en depressiv episode samt forebyggelse af nye depressive episoder.

Bør ikke anvendes til børn (under 18 år)

Effexor "Paranova":

20. november 2003

Major Depression (ICD-10: Moderat til svær depressiv episode). Til forebyggelse af tilbagefald af en depressiv episode samt forebyggelse af nye depressive episoder.

Bør ikke anvendes til børn (under 18 år)

Vandral "Orifarm":

20. november 2003

Major Depression (ICD-10: Moderat til svær depressiv episode).Til forebyggelse af tilbagefald af en depressiv episode samt forebyggelse af nye depressive episoder.

Bør ikke anvendes til børn (under 18 år)


Forrige |  Forside