Bedre Medicin


Forside / Om Bedre Medicin

Forside


Nyheder


Om Bedre Medicin

Kontakt os

Links

Om Bedre Medicin

Opdateret 14/02-2006

Bedre Medicin ejes og skrives af Johnny Boesen.

Formål

Bedre Medicin arbejder for at systemerne omkring godkendelse og overvågning af medicin bliver ændret. Baggrunden for Bedre Medicin er Letigen-sagen, hvor det blev dokumenteret at der er alvorlige fejl ved disse systemer.

Bedre Medicin holder øje med systemerne fra forbrugernes synspunkt. Vi dokumenterer svaghederne, vi foreslår forbedringer. Vi vil sørge for at Letigen-sagen ikke ender som en trist enkeltsag, men bliver brugt positivt til en forbedring af de eksisterende systemer.

Baggrund

Alle artikler på Bedre Medicin er skrevet af Johnny Boesen, med mindre anden forfatter er angivet. Jeg har ikke nogen formel sundhedsfaglig eller naturvidenskabelig uddannelse, men en kritisk og undersøgende tilgang til medicin.

Jeg har beskæftiget mig intensivt med problemstillinger omkring medicin siden år 2000, hvor jeg gik i gang med at undersøge og dokumentere risikoen ved brug af efedrin og koffein i slankemidler. Det skete efter at min kone fik en invaliderende hjerneskade efter at have brugt Letigen. I 2002 skrev jeg www.slankogsyg.dk og Letigen-sagen startede.

I 2003 gik jeg i gang med at skrive Bedre Medicin for at få sat fokus på de system-problemer der er den egentlige årsag til at så mange kommer til skade på grund af medicin.

Det er en vanskelig opgave, men heldigvis har jeg et godt netværk af læger, forskere, farmaceuter og andre sundhedsprofessionelle som hjælper med faktuelle oplysninger. Dem skylder jeg stor tak. Ansvaret for indholdet på Bedre Medicin er dog mit alene.

Præsentationer mm

Præsentationer, afholdt af Johnny Boesen, Bedre Medicin
Arrangør Arrangement Præsentation

Danmarks Farmaceutiske Selskab

Debatmøde: Salg af "Forældede Lægemidler" - Hvor ligger ansvaret?

København, 27/10-2004

Forældede lægemidler:
Intet ansvar uden viden - ingen viden uden ansvar

Forbrugerinstituttet KILEN

Konference: Bivirkningsrapportering i et forbrugerperspektiv

Stockholm, 07/12-2004

Erfaringer som pårørende:
En gennemgang af Letigen-sagen (www.slankogsyg.dk)


Bivirkningsrapportering i Danmark - set fra et forbrugerperspektiv

Institut for Rationel Farmakoterapi

Konference / stormøde for Amtslige Lægemiddelkonsulenter

Kolding, 29-30/04-2005

Rationel Farmakoterapi - set med forbrugerøjne

Nordjyllands Lægekredsforening

Hanstholmkursus, efteruddannelse for praktiserende læger

Hanstholm, 21/05-2005

Oplysning og indsigt - en kritisk forbrugers krav

Orifarm / Copyfarm

Apotekerkonference: Forbrugeren i fokus - hvad kan apoteket lære af nutidens trends?

Århus, 18/01-2006
Hvidovre, 19/01-2006

Dårlige lægemidler - er det apotekets problem?

og...

Jeg har siden december 2003 været forbrugerrepræsentant i Cochrane Hepato-Biliær Gruppen (CHBG), hvor jeg læser og kommenterer reviews ud fra et forbrugersynspunkt: Er reviewet til at forstå for forbrugeren, og giver det gode råd om hvilken behandling man bør vælge.

Redaktionelle principper for Bedre Medicin

Der skal være fri adgang til at vurdere baggrunden for og kvaliteten af de oplysninger der bliver bragt på Bedre Medicin. Derfor følges disse principper:

Alle artikler på Bedre Medicin er forsynet med kildeangivelse. Herved er det altid muligt at kontrollere baggrunden for artiklerne.

Informationer kan blive forældede, og derfor er alle artikler konsekvent forsynet med fuldstændig dato.

Der er tydelig adskillelse mellem faktuelt indhold og redaktionelle kommentarer.

Hvor mange læser Bedre Medicin, og hvem er læserne?

Bedre Medicin skrives for alle der interesserer sig for medicin, enten som forbrugere eller som sundhedsprofessionelle. Bedre Medicin læses af omkring 3500 forskellige mennesker hver måned *). Antallet af læsere har med få undtagelser været stigende fra måned til måned, siden Bedre Medicin gik på nettet 12/03-2003.

Godt halvdelen af læserne finder Bedre Medicin via en søgemaskine, og cirka 6 % via links fra andre sider på internettet. Resten, godt 40 % af læserne, skriver adressen direkte ind, har bogmærket den, eller går ind på siderne via vores nyhedsmail. Det tyder på at vi har omkring 1400 faste læsere pr. måned.

Bedre Medicin har flest læsere på hverdage mellem 8 og 16. Det er ikke muligt at sige noget præcist om fordelingen af læserne. De fleste læsere ser ud til at være private forbrugere, men der er også et pænt besøg fra medicinalfirmaer, sundhedsmyndigheder, universiteter, forskningssteder, hospitaler, amter og kommuner, og fra flere af de større danske medier.

*) Besøgstal er baseret på analyser af rå logfiler ved brug af programmet AWStats, der ikke medregner besøg af søgemaskiner.


Internetsites om medicin, skrevet af Johnny Boesen:

www.slankogsyg.dk

www.bedremedicin.dk

www.bivirkninger.dk


Forside