Bedre Medicin


Forside / Nyt fra læserne

Forside


Nyheder


Om Bedre Medicin

Kontakt os

Links

Nyt fra læserne

Opdateret 07/01-2010

Her er der et udvalg af de mails vi har modtaget. Mails eller uddrag af mails bringes kun efter aftale med afsenderen, og gerne i anonymiseret form. Nyeste indlæg er anbragt øverst - opdateringer kan forekomme under de enkelte mails.


Oplysninger fundet på eller via Bedre Medicin er udelukkende til informationsbrug, og må ikke benyttes til at påbegynde, ændre eller afslutte medicinsk behandling, med mindre dette sker i samråd med en læge.


Medicinsk abort

07/01-2010

Hej

Jeg er lige kommet fra Hospitalet i [...] efter en akut indlæggelse i går hvor jeg fik foretaget en udskrabning.

Min forhistorie er at jeg d. 4. november 2009 startede med første pille til en medicinsk abort og efterfølgende 2 dage efter tog jeg som foreskrevet de andre piller som skulle sætte aborten i gang. Troede alt forløb som det skulle og da blodprøven som jeg fik taget en uge efter igen også viste at graviditetshormonet var halveret jaaa så var alt jo som det skulle være - det var jo den information man havde fået.

Jeg blødte i ca 4 uger efter men også det havde de sagt var normalt så alt burde have været i skønneste orden, men ....

Min først menstruation kom så den 28. december 2009 og var meget kraftig og gav en del mave smerter, men det har de fleste prøvet så lagde ikke noget i det. Det var kort varigt og mens. stoppede d. 31. december 2009. D. 2 januar begynder jeg dog at bløde voldsomt igen og får meget kraftige mavesmerter samt feber. Da det ikke er bedre dagen efter kontakter jeg vagtlægen og informere dem om at jeg har fået foretaget medicinsk abort i nov. md.

Jeg får ved vagtlægen foretaget en primitiv underlivsundersøgelse og får penicilin mod underlivsbetændelse - selvom vagtlægen ikke er sikker på at det er det da det er svært at se for blod. Samtidig får jeg ekstra smertestillende med hjem. Smerterne og blødningerne bliver ikke bedre de efterfølgende dage, tirsdag skriver jeg til egen lægen får dog ikke svar men onsdag får jeg af egen læge henvisning til gynækolog som hurtigt ved scan kan konstatere at livmoderen er fyldt med blod og væv (32mm) og at jeg skal indlægges med det samme og have udskrabning.

Lægen som foretog udskrabning kunne konstatere at der var meget væv fra abort og jeg er nu i antibiotika behandling imadrax 500 mg og metronidazol 500 mg.

Jeg sidder nu med en meget mærkelig fornemmelse i maven og syntes det er meget skræmmende at noget sådan kan ske - når man, formoder jeg, ved en simpel scan efterfølgende kunne have undgået dette meget trælse forløb. Jeg havde da ikke i min vildeste fantasi forestillet mig at det var fordi der stadig var fostervæv tilbage i min livmoder at jeg blødte så voldsomt og blev så syg.......

Det burde have været informeret som en alvorlig bivirkning når man ikke i rutine scanner efterfølgende.

Jeg har det godt idag, men håber at jeg med min fortælling kan gøre at andre ikke får samme grimme oplevelse.

Med venlig hilsen

HKK


Influenzavaccine

24/06-2004

Bedre Medicin

Flot website, I har. - Og meget meget vigtig.

Under "Influenzavaccine" skal I lige være opmærksomme på, at det lille uskyldige ord "Thiomersal" (= thimerosal) under farmaceutiske egenskaber ved Influvac ("http://www.produktresume.dk/docushare/dscgi/ds.py/GetRepr/File-17958/html"), dækker over en organisk kviksølvforbindelse, som er en yderst potent nervegift.

Se f.eks.: "http://www.testfoundation.org/thimerosal.htm"

Venlig hilsen
Claus Hancke
Speciallæge i Almen Medicin
Institut for Orthomolekylær Medicin
Lyngby Hovedgade 37
2800 - Kgs.Lyngby
www.iom.dk


Antibiotika

15/04-2004

Kære bedremedicin

Tak for et meget relevant initiativ, som I har taget.

Jeg hører om flere og flere mennesker, der er blevet syge efter antibiotika. Dårligt humør, irritation, søvnbesvær, hovedpine, myoser, let temperaturforhøjelse, muskelsvaghed, blodtryksforhøjelse er nogle af de problemer, flere og flere mennesker beskriver efter forskellige slags antibiotika.

Jeg vil gerne have kontakt med andre, der har fået nogle af disse problemer efter antibiotika.

Venlig hilsen
Anette Ulstrup
au@hjallesenet.dk


Influenzavaccine og nervebetændelse

07/12-2003 - opdateret 27/09-2005

Vi har modtaget en henvisning til en beretning om nervebetændelse (polyneuropati) efter influenzavaccination.

Efterlysning

Bivirkninger ved influenza-vaccination

Efter at jeg som 67 årig har modtaget tilbud om gratis vaccination mod influenza i oktober 2002, har jeg udviklet en progressiv polyneuropati (nervebetændelse) i både hænder og fødder, samt haft "uforklarlige" blodpropper i hjernen og det ene øje.

Har du eller personer i din familie, haft lignende eller andre oplevelser efter vaccinering mod influenza, vil jeg meget gerne i kontakt med dig.

Med venlig hilsen
Heine E. Pedersen

Læs Heine E. Pedersens beretning

Opdatering 27/09-2005:

Polyneuropati & smertekontrol

I skrivende stund (september 2005) er det ca. 3 år siden, at jeg som 67-årig fik Polyneuropati i hænder, fødder og ansigt, efter en vaccination mod influenza.

Lægernes forsøg på at lindre smerterne medførte ikke at smerteniveauet blev nedbragt. Medikamenter som Saroten, Gabapentin og diverse "lykkepiller" blev forsøgt anvendt uden held. Desværre medførte medicinering oftest bivirkninger af så paralyserende karakter, at den blev opgivet.

P.t. indtager jeg ikke smertestillende medicin grundet ikke acceptable bivirkninger.

Det kan være meget svært at leve med de smerter en Polyneuropati medfører, og tit kan de være næsten invaliderende.

Jeg er nu bosat i syden og nyder solen (selv om sol og varme ikke afhjælper smerterne), men jeg har fundet en anden mulighed for at få smerterne under kontrol.

Inden jeg forlod Danmark, fik jeg et råd af en læge i Lyngby, om at forsøge med indtagelse af et mix af vitaminer og andet godt. Efter at have prøvet mig frem, har jeg fundet en ”opskrift”, der ganske vist ikke har fjernet polyneuropatien, men har bragt smerterne under kontrol.

Opskriften ser således ud:

Polyneuropati og smertekontrol
Præparat Dosis Indtag Dagligt

Vitamin B1

250 mg

1 til morgenmåltid

1 x 250 mg

Vitamin B6

100 mg

1 til morgenmåltid

1 x 100 mg

Vitamin C

500 mg

1 morgen & aften til måltider

2 x 500 mg

Vitamin E

300 mg

1 morgen & aften til måltider

2 x 300 mg

Zink

15 mg

1 morgen & aften til måltider

2 x 15 mg

Selen

100 mg

1 morgen & aften til måltider

2 X 100 mg

Hvidløgsextrakt*

500 mg

1 morgen, middag, aften til måltider

3 x 500 mg

Lipoinsyre

150 mg

1 ved sengetid

1 x 150 mg

Acetyl L-Carmentine

100 mg

1 ved sengetid

1 x 100 mg

Q10

30 mg

1 morgen, middag, aften til måltider

3 x 30 mg

Friskpresset appelsinsaft

2 store glas

1 morgen & aften

(5-6 appelsiner)

* Er erstattet af ca. 3 hvidløg om dagen.

Ikke alle dage er lige gode, men "opskriften" gør underværker. Det tager lidt tid før kroppen reagerer positivt – men nu er det muligt at røre ved ting, at skrive dette indlæg uden brug af gummihandsker, at have sko på, at gå og at have mad i munden. Det er bare skønt.

Der er stadig "uro" i alle de berørte dele af kroppen – men de stærke smerter er bragt under kontrol. De kommer dog hurtigt tilbage, hvis man holder blot en lille pause og ikke tager den daglige dosis.

Det eneste minus ved "opskriften" er, at den ikke er billig, og som pensionist skal der spares på andre ting for at have råd. Hernede er det billigst at købe præparaterne over Internettet, og hente de ca. 10 ugentlige kilo af appelsiner på det lokale marked. Den samlede månedlige udgift løber op i 1000-1200 kr. og der gives ikke tilskud til de nødvendige præparater.

Med venlig hilsen
Heine Pedersen
pedersen@otenet.gr


Isotretinoin m.m.

03/06-2003

Vi har modtaget denne mail, som bringes efter aftale med indsenderen:

Kære bedremedicin,

Tak for en udmærket og grundig gennemgang af produktinformationerne for en række lægemidler med samme indholdsstof (isotretinoin). Man kan kun være enig i, at informationen for originalprodukt og efterfølgende godkendte kopipræparater i det væsentlige bør være ens. Ikke mindst fordi produktresuméet er grundlag for den indlægsseddel, som forbrugeren (patienten) får sin viden om lægemidlet fra.

Lægemiddelstyrelsen kan oplyse, at der i efteråret 2003 vil foreligge et såkaldt harmoniseret EU-produktresumé for produkter indeholdende isotretinoin, hvorved al information bliver den samme i hele EU, og forskelle i information for ens lægemidler, der er nationalt godkendt, vil forsvinde.

Med venlig hilsen

Jens Ersbøll
Lægemiddelstyrelsen


Roaccutan og hjerneskade?

02/06-2003

Vi har modtaget følgende mail, som vi bringer efter aftale med indsenderen:

Kære Bedre Medicin

Jeg skriver for at høre, om andre har haft problemer efter brug af acnemidlet Roaccutan (Isotretinoin).

Min kone fik ordineret Roaccutan mod tilbagevendende, byldelignende bumser på balderne.

Hos den ordinerende hudlæge får hun oplyst, at hun under ingen omstændigheder må blive gravid, og hun bliver spurgt, om hun nogensinde har tænkt på selvmord men ellers ikke andet.

Umiddelbart efter får hun begyndende koncentrationsbesvær og synsforstyrrelser. Dette bliver værre og værre, og til sidst bliver hun sygemeldt. Da jeg kontakter hudlægen stoppes kuren.

Min kones tilstand bliver stadig værre. Hun har ondt i led og muskler, problemer med hørelsen og sover næsten i en bevidstløslignende tilstand. Efter at hun besvimer, får hun foretaget en hjernescanning på Frederiksberg Hospital. Her stilles diagnosen som mulig "pseudotumor cerebrii". Herefter overføres hun til Rigshospitalet.

Ingen blodprøver viser noget unormalt, men situationen bliver stadig værre. Man tør ikke behandle med steroider. Det ender med en hjernebiopsi, der afslører, at immunforsvaret har angrebet myelin i hjernen. Dagen efter startes en højdosis behandling med steroider, hvilket bremser nedturen. Efter ca tre måneder kommer min kone hjem igen. Hun er ind imellem dybt deprimeret og har flere gange forsøgt selvmord.

Det er nu tre år siden, og i dag er hun på sygepension (40 år).

Roaccutan har en bivirkningsliste så lang som et ondt år, og stort set samtlige symptomer er nævnt - blot ikke i så udtalt grad.

Jeg har flere gang spurgt eksperterne på Rigshospitalet om det kunne skyldes Roaccutan, men det afvises kategorisk bl.a. med begrundelsen "det er ikke set beskrevet før". Lægerne selv har aldrig selv kunnet finde en forklaring på den akut opståede sygdom, og en kombination med influenzavaccine er også blevet afvist.

Jeg har selv måttet skaffe alle oplysninger, og kun på Frederiksberg Hospital kontaktede man medicinalfirmaet få at høre, om de havde set noget lignende før. Det havde de ikke. På Rigshospitalet har man tilsyneladende intet gjort for at søge i internationale databaser med ukendte diagnoser. Andre steder i verden er Roche blevet pålagt at advare tydeligere mod bivirkninger, og på hjemmesiden "accutaneaction.com" er der masser af "sager".

Jeg har klaget til Patientforsikringen, men har lige fået afslag, idet man skriver, at det er "overvejende usandsynligt" at skaden skyldes Roaccutan.

Min kone har aldrig tidligere været syg, så jeg synes bare, det er et "overvejende usandsynligt" sammentræf.

Hvis andre har lignende erfaringer med midlet, vil jeg meget gerne høre herom.

Med venlig hilsen...

Er der nogen der kan hjælpe med oplysninger i denne sag, så skriv til mail@bedremedicin.dk


Information om bivirkninger

23/03-2003

Vi har modtaget mail fra NN, som er medarbejder i et medicinfirma. Vi bringer følgende uddrag efter aftale:

Jeg vil gerne gøre jer opmærksom på at de informationer, der er på indlægssedlen faktuelt skal være identiske med dem, der står i produktresumeet. Dette er et krav fra myndighederne. Blot er indlægssedlerne skrevet i et mere tilgængeligt sprog. Det er fint at produktresumeerne er offentlig tilgængelige - det kan måske aflive nogle myter omkring industrien og dens produkter, men for folk uden medicinsk baggrund vil det være nemmere at forstå indlægssedlen.

Med hensyn til hvilke bivirkninger, der nævnes i både produktresumeet og på indlægssedlen er det Lægemiddelstyrelsen, der har det sidste ord. Læser man produktresumeer på nyere produkter kan man finde oplysninger som "følgende bivirkninger er set på lignende stoffer, og det kan ikke udelukkes at det også kan forekomme for dette produkt."

I branchen fører vi nøje optegnelser over de bivirkninger, vi får kendskab til og indberetter dette til Lægemiddelstyrelsen. Lægerne indberetter til Lægemiddelstyrelsen. Ny viden kan ændre produktresumeerne og det kan være, som I selv nævner, at nye bivirkninger dukker op, men det kan også være at mistænkte bivirkninger alligevel ikke viste sig.

Uddrag af svar til NN:

Som du selv er inde på, så er det produktresumeerne der bestemmer indlægssedlens indhold. Der er dog det problem, at produktresumeerne sjældent oplyser om alle alvorlige bivirkninger, og yderligere det problem at ingen tager ansvaret for den manglende information. Du skriver selv, at det er LMS der har det sidste ord, men LMS skriver tilsvarende, at det er producentens ansvar at give tilstrækkelige informationer, jfr. f.eks. Lægemiddelstyrelsens redegørelse om Letigen, side 19, 1. afsnit.

Forholdene er altså uafklarede, for mig at se. Alle parter overholder tilsyneladende reglerne, og derfor er det netop reglerne der skal laves om.

Jeg ved at der gøres et stort arbejde i medicinalbranchen for at følge op på produkternes sikkerhed, men det er efter min opfattelse ikke tilstrækkeligt til at kompensere for at den grundlæggende information om lægemidlerne er utilstrækkelig i mange tilfælde.

Det er muligt at der er store forskelle på de enkelte producenters holdning til at informere forbrugerne. Noget kunne tyde på det, for jeg er stødt på meget detaljerede indlægssedler fra enkelte producenter, mens andre producenter af medicin med det samme indholdsstof har langt mere sparsom information. Problemet med disse forskellige holdninger er, at det hurtigt bliver den dårligste standard, der får medieomtale, og derfor er med til at stemple hele branchen.

Det er ikke i nogens interesse at skabe utroværdighed omkring medicinalindustrien, og det er ikke formålet med bedremedicin, tværtimod. Vi beskriver efter bedste evne de faktiske forhold, med det formål at få skabt en debat herhjemme. Og her vil det kun være godt, hvis producenterne vil deltage konstruktivt.

Vi vil gerne bringe indlæg fra læserne, herunder producenterne, og jeg vil derfor spørge dig om vi må bringe din mail på bedremedicin...
Forside