Bedre Medicin


Forside / Artikler / Mats Lindberg / Hvad er artiklen egentlig værd?

Forside


Artikler af:


Om Bedre Medicin

Kontakt os

Links

Artikel af Mats Lindberg - offentliggjort i SØLK 9/2002:

Hvad er artiklen egentlig værd?

I lang tid troede jeg at det videnskabelige informationsflow var et filantropisk fænomen. På det sidste er jeg blevet klogere. Videnskabelige artikler har en handelsværdi, som hvilken som helst anden vare. Værdien kan være meget forskellig afhængig af indhold og perspektiv.

Fra forfatternes perspektiv er artiklerne selvfølgelig værdifulde, eftersom publikationen repræsenterer klimaks på et mangeårigt arbejde. Artiklerne giver akademisk status og herved muligheder at søge mere attraktive og prestigefyldte stillinger. Lige så vigtigt er at publicerede artikler gør det nemmere at søge finansiering til fremtidig forskning.

Fra tidsskrifternes perspektiv er de indsendte artikler nødvendige for fortsat eksistens. Artiklerne er grundlaget for at fastholde og tiltrække abonnenter. Gennem at dividere abonnementsindtægter med antal artikler per år, kan de store forlags indtægter per artikel skønnes til ca. 30.000-150.000 kroner. Artikler med et "positivt" udfald er mest værd, eftersom de oftere bliver citeret og derved fremmer tidsskriftets "impact factor". De "positive" artikler kan også sælges til lægemiddelselskaber som "reprints", dvs. kopi med tidsskriftets logo, som lægemiddelselskabet kan udlevere til mere eller mindre interesserede læger. Det er betydeligt sværere at få studier med "negativt" udfald publiceret, og tidsskrifterne bidrager dermed til "publication bias", dvs. forskellen mellem eksisterende og publiceret information.

Dårlige studier er vanskelige at få publiceret, eftersom tidsskrifterne jo også må tænke på deres rygte. Men ofte kan dårlige studier være værdifulde for lægemiddelindustrien af en eller anden grund. I de tilfælde kan lægemiddelselskaberne betale tidsskrifterne for at trykke artiklen i et ikke referentbedømt "supplement" ("ekstranummer"). Supplement til anerkendte tidsskrifter bør betragtes som købt reklameplads. Det er spild af tid at læse dem. Pas derfor på referencer med "S" ved sidetallene, også hvis det er et anerkendt tidsskrift!

Helt grotesk kan artiklernes værdi blive, vurderet fra lægemiddelselskabernes perspektiv. Her er der ofte milliardomsætninger, der står på spil. Originalpublikationen om CLASS-studiet er et godt eksempel. Studiet faldt negativt ud, og der kunne ikke påvises fordele med Celebra frem for Voltaren i nogen subgruppe. Alligevel konkluderede de 16 forfattere, hvoraf de 4 var ansatte af Pharmacia og de 12 andre modtog konsulenthonorarer fra Pharmacia: "In this study, celecoxib...(-)... was associated with a lower incidence of symptomatic ulcers and ulcer complications combined". Pharmacia købte og udleverede 30.000 "reprints", og pludselig troede alle at vide, at Celebra var noget godt noget. Salget steg hurtigt til ca. 3,1 milliarder dollar i 2001. Den falske præsentation af CLASS-studiet i originalartiklen kan skønnes at have haft en værdi af måske 50 milliarder kroner for Pharmacia/Pfizer, eftersom få læger ville ordinere en ny og dyr medicin, hvis det var dokumenteret, at der ikke var fordele ved det. Og taxameteret tikker fortsat, idet nye metaanalyser baseret på den falske artikel jævnligt bliver publiceret.
50 milliarder! Man kunne drive hele Sønderjyllands sundhedsvæsen i 10 år for det beløb! Man kan godt forstå – men aldrig tilgive - at forfatterne undlod at publicere de data og analyser, som kunne miskreditere deres opdragsgivers præparat.

Mats Lindberg


Oplysninger fundet på eller via Bedre Medicin er udelukkende til informationsbrug, og må ikke benyttes til at påbegynde, ændre eller afslutte medicinsk behandling, med mindre dette sker i samråd med en læge.


Forside |  Artikler | Mats Lindberg