Bedre Medicin


Forside / Artikler / Mats Lindberg / Et harmløst borgermøde om gigt...

Forside


Artikler af:


Om Bedre Medicin

Kontakt os

Links

Artikel af Mats Lindberg - offentliggjort i SØLK 6/2003:

Et harmløst borgermøde om gigt...

Det begyndte med en annonce i Aabenraa Ugeavis. Et lokalt apotek inviterede i samarbejde med Gigtforeningen til et borgermøde om gigt. Pharmacia og Pfizer stod i annoncen som sponsorer. "Det var s...", tænkte jeg. Medicinalfirmaer sponsorerer et borgermøde. Tilfældigvis (?) producenten af en moderne cox 2-hæmmer (Celebra), som måske lige er ved at tabe noget af anseelsen blandt læger.

Hvilken begrundelse har producenten af et receptpligtigt NSAID-præparat for at sponsorere et borgermøde? Reklame for receptpligtige præparater over for offentligheden er jo forbudt i lægemiddelloven! Den lokale apoteker kunne dog ikke forstå min uro; Borgermøder er altid sponsorerede, men informationen er saglig. Skulle de nu helt ophøre med borgermøder, eller hvad var jeg egentlig ude på?

Tekstboks 1.

"Har du nakkesmerter, rygsmerter, iskias, knæsmerter, hoftesmerter eller smerter fra andre led (-) så har du muligvis slidgigt.
Faktisk skyldes de fleste smerter fra led og muskler slidgigt – og vi får alle med tiden slidgigt"

Læge Ph.d. Keld Østergaard i "Lad ikke smerter slide dig ned"

Lidt senere så jeg tilfældigvis en patientinformation om gigt, som Pharmacia og Pfizer havde sendt til apoteket. Pjecen hed "Lad ikke smerter slide dig ned", af læge Ph.d. Keld Østergaard og var udgivet af forlaget Medic-Media ApS. Af følgebrevet fremgik at deltagere i borgermøder om gigt over hele landet havde kunnet få pjecen. I pjecen kunne man bl.a. læse, at de fleste smerter fra led og muskler skyldes slidgigt, og at Celebra på verdensplan er den mest anvendte "ny gigtmedicin" (Tekstboks 1 og 2). På pjecens eneste fotografi så man en flot grøn-hvid æske, som der stod "CELEBRA" på.

Tekstboks 2.

"Der er nu kommet en ny type gigtmedicin som virker ligeså godt på smerterne som den "gamle gigtmedicin", men den "nye gigtmedicin" har betydelig færre alvorlige bivirkninger. (-) Faktisk er risikoen for at få mavesår med den nye medicin ikke større, end hvis man får kalktabletter. Celebra er det første eksempel på den "nye gigtmedicin". På verdensplan er Celebra i dag det mest anvendte "ny gigtmedicin", og det kan bruges ved både slidgigt og kronisk leddegigt. En ekstra fordel ved den "nye gigtmedicin" er at den kun skal tages en eller to gange dagligt, hvor det meste af den "gamle gigtmedicin" skal tages tre til fire gange dagligt."

Læge Ph.d. Keld Østergaard i "Lad ikke smerter slide dig ned"

Hvem var læge Ph.d. Keld Østergaard? Jeg kunne ikke finde ham i lægeforeningens vejviser. Det viste sig, at han driver forlaget Medic-Media sammen med sin bror, direktør Karsten Østergaard. Keld Østergaard er selv redaktør for det omdebatterede, reklamefinansierede blad "Doctor’s Club", og for det det husstandsomdelte blad "Nyt fra Lægen", hvor artiklen "Lad ikke smerter slide dig ned" viste sig at have været publiceret før, dog med angivelse af en anden forfatter. "Nyt fra Lægen" indeholdt en række lignende artikler om forskellige sygdomme, altid skrevet af læger og altid med positiv omtale af et specifikt præparat i den "dyre ende" (Celebra, Imigran, Seretide, Omnic).

"Nyt fra Lægen" blev ifølge Medic-Medias hjemmeside udleveret til 2,1 millioner husstande i maj 2001. Hvem havde betalt for det? På trods af, at bladet efter en henvendelse fra Lægemiddelstyrelsen ikke mere måtte blive distribueret, kunne artiklerne fortsat læses på internet indtil d. 31 marts 2003, da hjemmesiden blev lukket, få dage efter at jeg bedt Lægemiddelstyrelsen vurdere om den var forenelig med lægemiddelloven.

Hvad mente så Lægemiddelstyrelsen om pjecen "Lad ikke smerter slide dig ned"? Jo, at den skal betragtes som reklame over for offentligheden for det receptpligtige præparat Celebra. At - som Keld Østergaard/Medic-Media/Pharmacia/Pfizer gjorde - genbruge artiklen fra Nyt fra Lægen i forbindelse med de af Pfizer og Pharmacia sponsorerede borgermøder om gigt, var således en overtrædelse af lægemiddelloven.

Tekstboks 3.

I Rådsdirektiv 92/28/EØF om reklame for humanmedicinske lægemidler defineres reklame for lægemidler som "enhver form for opsøgende informationsvirksomhed, kundesøgning eller holdningspåvirkning, der tager sigte på at fremme ordinering, udlevering, salg eller forbrug af lægemidler".
Reklame for receptpligtig medicin over for offentligheden er forbudt i Lægemiddelloven.

Borgermøderne var arrangeret i samarbejde med Gigtforeningen. Hvilken var så Gigtforeningens rolle? Det ved jeg ikke. Gigtforeningen modtager sponsorpenge fra såvel Pharmacia som Pfizer.

Mats Lindberg

(Gigtforeningen har efterfølgende ændret policy vedrørende sponsorering fra lægemiddelproducenter)


Oplysninger fundet på eller via Bedre Medicin er udelukkende til informationsbrug, og må ikke benyttes til at påbegynde, ændre eller afslutte medicinsk behandling, med mindre dette sker i samråd med en læge.


Forside |  Artikler | Mats Lindberg