Bedre Medicin


Forside / Hvordan undgår jeg farlig medicin?

Forside


Lægemidler


Indlægssedler

Hvordan undgår jeg farlig medicin?

Hvordan får vi bedre medicin?

Hvordan undgår jeg farlig medicin?

Opdateret 12/03-2003

Al medicin har bivirkninger. Denne sætning blev sagt igen og igen under Letigen-debatten i efteråret 2002.

Det der ikke blev snakket så meget om, er langt vigtigere: Forbrugerne bliver som regel ikke informeret om alle bivirkninger. Og det er især de alvorligste bivirkninger der ikke oplyses om.

Som forbruger af medicin ønsker man selvfølgelig at få den medicin der har færrest mulige alvorlige bivirkninger, set i forhold til medicinens virkning. Så er det ikke interessant at al medicin har bivirkninger, men derimod vigtigt at kende risikoen for at få en alvorlig bivirkning.

Hvor kan man læse om bivirkninger?

Desværre er det ikke så enkelt som det burde være, og især ikke når det gælder de alvorlige bivirkninger.

Der er mange sundhedsportaler på internettet. Flere af dem har oplysninger om medicin, men det er ikke tilstrækkeligt at læse hvad der står om bivirkninger her. Der er som regel tale om forenklede beskrivelser, og det er ikke altid at der er overensstemmelse mellem det der står på internetportalerne og de officielle bivirkninger. Internetportalerne kan være et godt sted at starte for at få let forståelig information om medicin og bivirkninger, men man kan bestemt ikke være sikker på at få hele sandheden her.

De officielle bivirkninger på medicin der er godkendt til salg i Danmark findes hos Lægemiddelstyrelsen. Her kan man læse det såkaldte produktresume, der både fortæller om medicinens indholdsstoffer, virkemåde og bivirkninger. Her er indgangssiden til produktresumeerne.

Kan man stole på produktresumeet?

Det er producenten af medicinen der sammen med Lægemiddelstyrelsen beslutter hvad der skal stå i produktresumeet. Som loven er i øjeblikket, er der intet krav om at alle kendte bivirkninger skal nævnes. Det beror altså på et skøn, hvad der står om bivirkninger, og alvorlige bivirkninger kan være helt udeladt.

Produktresumeerne er blevet mere omfattende i løbet af årene, men der er stadig intet krav om at alle bivirkninger skal nævnes. Dette betyder at man som forbruger af medicin reelt ikke ved hvilken risiko man bliver udsat for.

Der vil altid være en risiko for at medicin har bivirkninger der endnu ikke er opdaget - det er forståeligt. Men her handler det altså om kendte bivirkninger, der bevidst ikke omtales i produktresumeet, og dermed heller ikke på den indlægsseddel der følger med medicinen.

Hvordan finder man bedre information om bivirkninger?

Som reglerne er nu, er det op til den enkelte at finde oplysninger om bivirkninger der er udeladt i produktresumeet. Det er ikke nogen nem opgave, men det er under alle omstændigheder muligt at blive bedre informeret end ved blot at læse produktresumeet.

Hvis man ikke kan engelsk, har man begrænsede muligheder, men man kan dog læse om andres brug af medicin, og hvilke bivirkninger de har oplevet. Flere af de internetportaler der handler om medicin har debat-forummer med søgefunktioner. Og det er også en god ide at lave en generel søgning på internettet efter medicinen. Det er ikke nogen særlig videnskabelig fremgangsmåde, men det kan være den eneste måde at få information om de bivirkninger der er udeladt i produktresumeet.

En anden mulighed er at undersøge og sammenligne hvad de forskellige producenter af samme medicin, altså medicin med identiske indholdsstoffer, har valgt at offentliggøre. På Lægemiddelkataloget Online kan man finde frem til navnene på de forskellige produkter og sammenligne deres indlægssedler. Endnu flere oplysninger kan findes ved at sammenligne produktresumeerne på samme medicin fra forskellige producenter.

Vær opmærksom på datoen for første markedsføringstilladelse. Medicin der er blevet godkendt for mange år siden, er blevet godkendt under et helt andet regelsæt end det der gælder i dag. Det betyder i praksis, at kravene til dokumentation for virkning og bivirkninger har været langt ringere end for nyere medicin, og at risikovurderingen af medicinen i høj grad baseres på indberetninger af bivirkninger, et system som ikke virker særlig godt.
Og omvendt: Medicin der ikke har været på markedet i ret lang tid kan have alvorlige bivirkninger der endnu ikke er opdaget.

Learn English!

Som dansk forbruger af medicin er man langt bedre stillet, hvis man kan engelsk. Så er der mulighed for at søge efter oplysninger hos de amerikanske sundhedsmyndigheder. Det er ikke ualmindeligt at der for den samme medicin er nævnt langt flere bivirkninger i U.S.A. end der er i Danmark.

Det er ikke nok at søge efter navnet på medicinen. Medicin med identiske indholdsstoffer sælges under mange forskellige navne, og den samme medicin kan have forskellige handelsnavne fra land til land.

Fremgangsmåden, som jeg har brugt ved flere lejligheder, er følgende:

Hvorfor skal det være så besværligt?

Fordi det er lovligt at sælge medicin uden at oplyse om alle kendte bivirkninger. Sådan bør det ikke være. Vi ville få mulighed for at vælge bedre medicin, hvis alle kendte bivirkninger skulle fremgå af produktresumeet og indlægssedlen.


Forrige |  Forside |  Næste