Bedre Medicin


Forside / Lægemidler / Isotretinoin / Isotretinoin-skema

Isotretinoin

Opdateret 20/05-2003

Oplysninger er kun til sammenligningsbrug, og kan ikke bruges som erstatning for de originale produktresumeer

Sammenligning af produktresumeer for det aktive stof Isotretinoin
  Accutin Dermaoral Isotretinoin "Alpharma" Isotretinoin "ratiopharm" Roaccutan

Deklaration:

Isotretinoin 10 mg og 20 mg

Isotretinoin 10 mg og 20 mg

Isotretinoin 10 mg og 20 mg

Isotretinoin 10 mg og 20 mg

Isotretinoin 10 mg og 20 mg

Dato for produktresume:

1. november 2002

3. februar 2003

3. september 2002

1. oktober 2002

22. marts 2002

Registreret af:

DuraScan Medical Products AS

Arrow Pharma Aps

Alpharma AS

ratiopharm GmbH

Hoffmann-La Roche & Co

Lægemiddelform:

Kapsler, bløde

Bløde kapsler

Bløde kapsler

Bløde kapsler

Kapsler, bløde

Indikationer:

Svær, cystisk acne vulgaris, som ikke responderer på anden behandling

Svær acne vulgaris, f.eks. acne conglobata eller cystisk acne, som er resistent over for anden konventionel behandling.

Behandling af svær akne så som akne conglobata og cystisk akne, som ikke responderer på anden konventionel behandling.

Svær acne vulgaris, f.eks. acne conglobata eller cystisk acne, som er resistent over for anden konventionel behandling.

Svær, cystisk acne vulgaris, som ikke responderer på anden behandling.

Dosering:

Voksne:

Initialt 0,5 mg/kg daglig fordelt på 1-2 doser. Efter 4 ugers behandling dosisjustering til 0,1-1 mg/kg daglig. Normal behandlingsvarighed 4 - 6 måneder. Hvor længerevarende behandling er nødvendig, bør indskydes behandlingsfri intervaller på 2 måneder.

En kumulativ dosis på 120 mg/kg pr. behandlingskur er vist at øge remission og modvirke relaps.

Det anbefales at kapslerne indtages sammen med føde.

Det anbefales, at behandlingen kun forestås af læger med særligt kendskab til disse sygdomme og deres behandling.

Terapeutisk respons på isotretinoin er dosisrelateret og varierer fra patient til patient.

Anbefalinger for indstilling af dosis er som følger:

Voksne:

Initialt 0,5 mg/kg daglig fordelt på 1-2 doser. Efter 4 ugers behandling dosisjustering til 0,5-1 mg/kg daglig. Patienter, der tidligt udviser bedring, bør fortsætte med initialdosis, 0,5 mg/kg daglig i resten behandlingsperioden.

Patienter, der udviser lille eller ingen bedring og samtidig tolererer lægemidlet, bør få dosis øget til 1 mg/kg daglig i resten af behandlingsperioden.

En kumulativ dosis på 120 mg/kg pr. behandlingskur er vist at øge remission og modvirke relaps.

Behandlingsvarigheden for den enkelte patient er derfor afhængig af den daglige dosis.

Normal behandlingsvarighed er 4 måneder, men kan ved svære tilfælde øges til 6 måneder, blot den totale anbefalede kumulative dosis ikke overskrides.

For de fleste patienter er en behandlingscyklus tilstrækkelig. Gentaget behandling bør kun overvejes, hvis der er tydelig relaps fra sidste behandling, eller såfremt sygdommens sværhedsgrad kræver yderligere behandling.

Før fornyet behandling påbegyndes, bør der indskydes behandlingsfri intervaller på mindst 8 uger.

Det anbefales, at kapslerne indtages sammen med føde.

Børn:

Lægemidlet er ikke indiceret til behandling af præpubertal acne.

Unge:

Dosis som voksne.

Ældre:

Dosis som voksne.

Patienter med lever- og nyreinsufficiens:

Isotretinoin er kontraindiceret.

Adjuverende behandling:

Andre konventionelt anvendte behandlinger af acne, såsom behandling med antibiotika, keratolytica, exfoliata og UV-lys er ikke indiceret. Patienter bør undgå udsættelse for direkte sol. Om nødvendigt kan ikke-irritative cremer anvendes.

Det anbefales, at denne behandling kun udføres af, eller under opsyn af, en specialist (fx en dermatolog) med erfaring i behandling af svære former for akne. Det terapeutiske respons på isotretinoin er dosisrelateret og varierer fra patient til patient. Det er derfor nødvendigt, at indstille dosis individuelt.

Voksne:

Initialt 0,5 mg/kg daglig fordelt på 1-2 doser.

Efter 4 ugers behandling dosisjustering til 0,5-1 mg/kg daglig.

Patienter, der viser en tidlig bedring, bør fortsætte med initialdosis på 0,5 mg/kg daglig i den resterende del af behandlingsforløbet.

Hos patienter, der viser ringe eller ingen tidlig bedring, og som tåler produktet godt, bør dosis øges til 1,0 mg/kg daglig i den resterende del af behandlingsforløbet.

Behandlingsvarigheden varierer derfor hos den enkelte patient som en funktion af den daglige dosis. En kumulativ dosis på 120 mg/kg pr. behandlingsforløb har vist at øge remissionen og modvirke tilbagefald.

Normal behandlingsvarighed er 4 måneder, der imidlertid kan forlænges til 6 måneder i alvorlige tilfælde forudsat, at den anbefalede kumulative dosis ikke overskrides.

Hos de fleste patienter er ét behandlingsforløb tilstrækkeligt. Gentagne forløb bør kun overvejes, hvis der er et definitivt tilbagefald efter behandlingsforløbet af tilstrækkelig sværhedsgrad til at retfærdiggøre et yderligere behandlingsforløb med isotretinoin.

Før et yderligere behandlingsforløb initieres, bør der indlægges en behandlingsfri periode på mindst 8 uger.

Kapslerne bør indtages peroralt sammen med mad.

Børn:

Dette præparat er ikke indiceret til behandling af præpubertær akne.

Unge:

Som for voksne.

Ældre:

Som for voksne.

Patienter med nyreinsufficiens:

Isotretinoin Alpharma er kontraindiceret.

Patienter med leverinsufficiens:

Isotretinoin Alpharma er kontraindiceret.

Samtidig behandling:

Andre konventionelt anvendte behandlingsmåder af akne herunder antibiotika, keratolytiske og eksfolierende midler er ikke indiceret. Dette gælder ligeledes behandling med UV-lys. Patienter bør undgå direkte udsættelse for sollys. Ikke-irriterende topiske præparater kan anvendes om nødvendigt.

Det anbefales, at behandlingen kun forestås af læger med særligt kendskab til disse sygdomme og deres behandling.

Terapeutisk respons på isotretinoin er dosisrelateret og varierer fra patient til patient.

Anbefalinger for indstilling af dosis er som følger:

Voksne:

Initialt 0,5 mg/kg daglig fordelt på 1-2 doser. Efter 4 ugers behandling dosisjustering til 0,5-1 mg/kg daglig. Patienter, der tidligt udviser bedring, bør fortsætte med initialdosis, 0,5 mg/kg daglig i resten behandlingsperioden.

Patienter, der udviser lille eller ingen bedring og samtidig tolererer lægemidlet, bør få dosis øget til 1 mg/kg daglig i resten af behandlingsperioden.

En kumulativ dosis på 120 mg/kg pr. behandlingskur er vist at øge remission og modvirke relaps.

Behandlingsvarigheden for den enkelte patient er derfor afhængig af den daglige dosis.

Normal behandlingsvarighed er 4 måneder, men kan ved svære tilfælde øges til 6 måneder, blot den totale anbefalede kumulative dosis ikke overskrides.

For de fleste patienter er en behandlingscyklus tilstrækkelig. Gentaget behandling bør kun overvejes, hvis der er tydelig relaps fra sidste behandling eller såfremt sygdommens sværhedsgrad kræver yderligere behandling.

Før der startes på fornyet behandling, bør indskydes behandlingsfri intervaller på mindst 8 uger.

Det anbefales at kapslerne indtages sammen med føde.

Børn:

Lægemidlet er ikke indiceret til behandling af præpubertal acne.

Unge:

Dosis som voksne.

Ældre:

Dosis som voksne.

Patienter med lever- og nyreinsufficiens:

Isotretinoin er kontraindiceret.

Adjuverende behandling:

Andre konventionelt anvendte behandlinger af acne, såsom antibiotika, keratolytica, exfoliata og UV-lys behandling er ikke indiceret. Patienter bør undgå udsættelse for direkte sol. Om nødvendigt kan ikke-irritative cremer anvendes.

Voksne:

Initialt 0,5 mg/kg daglig fordelt på 1-2 doser. Efter 4 ugers behandling dosisjustering til 0,1-1 mg/kg daglig. Normal behandlingsvarighed 4 - 6 måneder. Hvor længerevarende behandling er nødvendig, bør indskydes behandlingsfri intervaller på 2 måneder.

En kumulativ dosis på 120 mg/kg pr. behandlingskur er vist at øge remission og modvirke relaps.

Det anbefales at kapslerne indtages sammen med føde.

Kontraindikationer:

Graviditet. Lever- og nyreinsufficiens. Hyperlipoproteinæmi. Hypervitaminose A. Kendt overfølsomhed overfor det aktive indholdsstof og lægemidlets andre indholdsstoffer

Graviditet. Isotretinoin er stærkt teratogent og derfor kontraindiceret til gravide kvinder og til kvinder i den fertile alder (se afsnit 4.4 og 4.6).

Amning.

Lever- og nyreinsufficiens.

Hyperlipoproteinæmi.

Hypervitaminose A.

Supplerende behandling med tetracykliner.

Kendt overfølsomhed over for det aktive indholdsstof eller lægemidlets andre indholdsstoffer.

Hos patienter med tidligere hyperlipoproteinæmi, bør behandling med isotretinoin kun fortsætte, såfremt der ikke er tegn på forringelse af den metaboliske balance vurderet ud fra relevante laboratorieparametre (triglycerider, total cholesterol, lipoproteiner).

Graviditet. Isotretinoin er yderst teratogent og er derfor kontraindiceret til gravide kvinder (se 4.6 Graviditet og amning) samt til alle kvinder i den fødedygtige alder (eneste undtagelse se 4.4. Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen).

Ammende mødre.

Nedsat lever- og nyrefunktion.

Hyperlipoproteinæmi.

Hypervitaminose A.

Supplerende anvendelse af tetracykliner.

Kendt overfølsomhed overfor det aktive indholdsstof eller et af de øvrige indholdsstoffer.

Hos patienter med eksisterende hyperlipoproteinaemia bør behandling med Isotretinoin Alpharma kun fortsættes, hvis der ikke er antydning af forringet metabolisk tilstand mht. relevante laboratorieparametre (triglycerider, total cholesterol, lipoproteiner).

Graviditet. Isotretinoin er stærkt teratogent og derfor kontraindiceret til gravide kvinder og til kvinder i den fertile alder (se afsnit 4.4 og 4.6).

Amning.

Lever- og nyreinsufficiens.

Hyperlipoproteinæmi.

Hypervitaminose A.

Supplerende behandling med tetracykliner

Kendt overfølsomhed overfor det aktive indholdsstof og lægemidlets andre indholdsstoffer.

Hos patienter med tidligere hyperlipoproteinæmi, bør behandling med isotretinoin kun fortsætte, såfremt den metaboliske balance udfra relevante laboratorieparametre (triglycerider, total cholesterol, lipoproteiner) ikke forringes.

Graviditet. Lever- og nyreinsufficiens. Hyperlipoproteinæmi. Hypervitaminose A. Kendt overfølsomhed overfor det aktive indholdsstof og lægemidlets andre indholdsstoffer.

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen:

Lægemiddelstyrelsen har godkendt Accutin med indikationen: "Svær, cystisk acne vulgaris, som ikke responderer på anden behandling". Al information om præparatet skal indeholde oplysning om, at præparatet kun bør anvendes til patienter med de nævnte sygdomme, og kun når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til disse sygdomme og deres behandling.

Al information om præparatet skal endvidere indeholde oplysninger om, at præparatet er humant-teratogent, hvorfor sikker antikonception skal anvendes under behandlingen og i mindst 1 måned efter dennes afslutning. Eftersom acne er en androgen afhængig lidelse bør P-piller der indeholder et androgent progestationelt stof, som f.eks. et der er beslægtet med 19-nortestosteron (norsteroid) undgås, især hvis der er forekomst af gynækologisk-endokrinologiske problemer. Mikrodoserede progesteron midler bør undgås fordi effekten kan nedsættes ved interaktion med isotretinoin. Såfremt graviditet indtræder i denne periode er der indikation for abort.

Præparatets bivirkninger fra hud, lever, nyrer, centralnervesystem og knoglesystem skal udførligt omtales.

Patienterne bør kontrolleres én gang månedligt under behandlingen, blandt andet med biokemiske undersøgelser af lever- og nyrefunktion. Fasteværdier af serum-lipider bør også kontrolleres før behandling, en måned efter start af behandling og ved afslutning af behandlingen. Det anbefales at kontrollere patienter med signifikant forhøjede serum-triglyceridværdier, da koncentrationer højere end 800 mg/dl nogle gange ledsages af akut pancreatitis, som er kendt for at kunne være fatal. Behandlingen med Accutin skal derfor ophøre, hvis der indtræffer ukontrollerbar hypertriglyceridæmi eller symptomer på pancreatitis.

Dermabrasion bør undgås under behandling og i en periode på 5-6 måneder efter behandling på grund af risiko for hypertrofisk ardannelse på atypiske områder.

Hårfjerning med voks bør undgås under behandling og i en periode på 5-6 måneder efter behandling på grund af risiko for dermatitis.

Særlig opmærksomhed bør udvises hos patienter med diabetes mellitus, adipositas, alkoholproblemer, lipidmetaboliske sygdomme, lever- og nyrefunktionsnedsættelse, hjerte-kredsløbssygdomme og hyperlipoproteinæmi. Hos sådanne patienter kan det være nødvendigt med hyppigere kontrol af de relevante laboratorieparametre.

Patienten bør ikke optræde som bloddonor under og 1 måned efter behandlingen med Accutin.

På pakningen skal anføres følgende advarsel: Må ikke tages af gravide. Lægemidlet giver svære fosterskader og må derfor ikke tages af kvinder i den fødedygtige alder, med mindre de bruger sikre svangerskabsforebyggende midler under behandlingen og mindst 1 måned efter dennes afslutning. Hvis graviditet skulle opstå i denne periode, må abort tilrådes.

Tilfælde af depression, psykotiske symptomer og sjældent selvmordsforsøg og selvmord er rapporteret hos patienter behandlet med Accutin. Særlig forsigtighed skal derfor udvises hos patienter med tidligere tegn på depression, og alle patienter skal informeres om at henvende sig til deres læge ved tegn på depression med henblik på behandling, hvis nødvendigt.

Under behandling med Accutin er der rapporteret om nedsat nattesyn, som i sjældne tilfælde har persisteret efter afbrydelse af behandlingen. Da dette hos nogle patienter kan sætte hurtigt ind, bør patienterne oplyses om det og opfordres til at udvise forsigtighed, når de kører bil eller betjener maskiner om natten. Problemer med synet bør kontrolleres omhyggeligt.

Tørre øjne, corneauklarhed, nedsat nattesyn og keratitis forsvinder normalt efter afbrydelse af behandlingen. På grund af muligheden for keratitis, skal patienter med tørre øjne kontrolleres. Patienter, som får synsforstyrrelser skal henvises til øjenlæge, og det skal overvejes at stoppe behandlingen med Accutin.

Aggressiv dermabrasio bør undgås hos patienter i behandling med Accutin og i optil 5-6 måneder efter ophørt behandling på grund af risiko for hypertrofisk arvævsdannelse. Epilering med voks bør undlades inden Accutin behandling og i mindst 6 måneder efter ophørt behandling på grund af en potentiel risiko for cicatricer eller eksemreaktion.

Accutin er blevet ledsaget af inflammatoriske tarmsygdomme hos patienter med tidligere tarmsygdomme. Patienter, som får svær (blodig) diarre skal stoppe behandlingen med Accutin øjeblikkeligt.

Behandlingen skal stoppes, hvis der indtræffer svære anafylaktiske reaktioner, og patienterne skal kontrolleres omhyggeligt.

Lægemiddelstyrelsen har godkendt Dermaoral med indikationen: " Svær acne vulgaris, f.eks. acne conglobata eller cystisk acne, som er resistent over for anden konventionel behandling". Al information om præparatet skal indeholde oplysning om, at præparatet kun bør anvendes til patienter med de nævnte sygdomme, og kun når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til disse symptomer og deres behandling.

Behandling med isotretinoin er kontraindiceret til kvinder i den fertile alder, da isotretinoin forårsager svære misdannelser hos fosteret i tilfælde af graviditet. Dette gælder alle fostre, som udsættes for isotretinoin. Misdannelserne omfatter hovedsagligt centralnervesystemet, hjertet og de store blodkar og forekommer i stort omfang, også selvom behandling med isotretinoin kun har varet en kort periode i graviditeten.

Hvis en kvinde i den fertile alder har svær, skæmmende acne, og der ikke findes alternativ behandling, kan lægen ordinere isotretinoin på trods af den teratogene effekt. Følgende forsigtighedsregler skal strengt overholdes under behandlingen og 1 måned efter dennes afslutning for at udelukke graviditet:

1. Før behandlingsstart med isotretinoin skal den behandlende læge udtrykkeligt og forståeligt informere patienten om den teratogene risiko ved behandlingen og om nødvendigheden af en sikker og kontinuerlig antikonception under og en måned efter behandlingen. Patienten skal være i stand til at forstå og bekræfte den givne information og kunne efterleve en antikonceptionsbehandling. Både mundtlig og skriftlig information anbefales og bør underskrives af patienten eller dennes formynder. Patienten skal adviseres om, at antikonceptionsbehandling kan svigte.

2. Fjorten dage før behandlingsstart med isotretinoin skal det sikres, at patienten ikke er gravid. Graviditetstest og evt. gynækologisk undersøgelse foretages af den behandlende læge. Behandling bør initieres på anden- eller tredjedagen i den følgende menstruationscyklus.

3. Enhver kvinde i den fertile alder, som er i behandling med isotretinoin, skal anvende sikker antikonception 1 måned før, under og 1 måned efter behandling med isotretinoin. I forbindelse med ny behandling ved tilbagefald af acne skal sikker antikonception genoptages. Antikonceptionsmetoden bør tilpasses individuelt og evalueres, især ved hormonal antikonception efter den første cyklus.

4. Den behandlende læge bør foretage graviditetstest på patienten hver 4. uge.

5. Sikker antikonception skal også anvendes, hvis behandling gentages. Igen 1 måned før, under og 1 måned efter afslutning af behandling med isotretinoin.

6. Skulle graviditet alligevel opstå under behandlingen eller inden for en måned efter afsluttet behandling, er der fare for meget svære fosterskader. Endvidere er risko for spontan abort forøget.

Følgende misdannelser hos fosteret kan være relateret til isotretinoinbehandling: hydrocephalus, microcephalus, auricular deformation, reduceret størrelse eller manglende external auditory canal, microphthalmia, cardiovaskulære misdannelser, facial dysmorphia, misdannelse af thymus, hypofunktion af parathyroidea og misdannelse af cerebellum.

Skulle graviditet opstå, bør patient og læge i fælleskab overveje om svangerskabet bør fortsætte.

Kvinder, som ikke anvender kontraceptiva på grund af formodet infertilitet (med undtagelse af hysterektomerede kvinder), eller som oplyser ikke at have seksuel samkvem, skal også tilskyndes til at overholde ovennævnte forholdsregler, så længe de er i behandling med isotretinoin.

Eftersom acne er en androgen afhængig lidelse bør P-piller, der indeholder et androgent progestationelt stof, som f.eks. et, der er beslægtet med 19-nortestosteron (norsteroid) undgås, især hvis der er forekomst af gynækologisk-endokrinologiske problemer. Mikrodoserede progesteronmidler ("mini-piller") bør undgås, fordi effekten kan nedsættes ved interaktion med isotretinoin og derfor uegnede under behandling med isotretinoin.

Præparatets bivirkninger fra hud, lever, nyrer, centralnervesystem og knoglesystem skal udførligt omtales.

Patienterne bør kontrolleres før behandlingsstart samt én gang månedligt under behandlingen, blandt andet med biokemiske undersøgelser af lever- og nyrefunktion. Fasteværdier af serum-lipider bør også kontrolleres før behandling, en måned efter start af behandling og ved afslutning af behandlingen.

Leverfunktion:

Leverfunktionen bør kontrolleres før behandlingsstart, en måned efter behandlingsstart og derefter med 3 måneders interval. Hvis laboratorieparametrene viser forhøjede værdier før behandlingsstart, bør fordele og risici ved behandling nøje overvejes. Forbigående og reversible forhøjelse af levertransaminaser er rapporteret. I mange tilfælde har disse ændringer ligget inden for normalområdet og er under behandlingen vendt tilbage til basislinjen. Overskrider transaminaseværdierne de normale værdier, kan det være nødvendigt at reducere dosis eller afbryde behandlingen.

Serumlipider:

Værdier af serumlipider normaliseres sædvanligvis til normale værdier ved dosisreduktion eller afbrydelse af behandling. Ændringer af serumlipider kan også forekomme som følge af kostændringer.

Akut pancreatit, som potentielt er fatal, kan henføres til forhøjet serumtriglycerid på 800 mg/dl. Omhyggelig kontrol ved signifikant forhøjede værdier af serumlipider bør foretages (se 4.8 Bivirkninger). Behandling med isotretinoin bør afbrydes i tilfælde af svær hypertriglyceridæmi eller ved symptomer på pancreatitis.

Tilfælde af depression, psykotiske symptomer og sjældent selvmordsforsøg og selvmord er rapporteret hos patienter behandlet med isotretinoin. Særlig forsigtighed skal derfor udvises hos patienter med tidligere tegn på depression eller psykotisk symptom, og alle patienter skal informeres om at henvende sig til deres læge ved tegn på depression med henblik på behandling, hvis nødvendigt.

Knogleændringer, herunder præmatur epiphyseal okklusion, er set efter adskillige års behandling med høje doser af isotretinoin mod forstyrrelser i keratinisering, hvorfor fordele og risici ved behandling nøje bør overvejes ved hver patient.

Myalgi og arthralgi kan forekomme og kan medføre reduceret mulighed for kraftig muskelaktivitet ( se 4.8. Bivirkninger). Isolerede tilfælde af forhøjede serum CPK-værdier er set hos patienter i behandling med isotretinoin, især under kraftig fysisk aktivitet.

Tørre øjne, corneal opacitet, nedsat nattesyn og keratitis ophører sædvanligvis efter afbrydelse af behandling. På grund af mulig forekomst af keratitis bør patienter med tørre øjne overvåges og adviseres om, at anvendelse af kontaktlinser ikke altid vil være mulig.

Patienter der oplever visuelle vanskeligheder, bør henvises til undersøgelse hos øjenspecialist, og seponering af isotretinoin bør overvejes. Tilpasning af øjet til mørke kan påvirkes, hvorfor opmærksomhed bør udvises ved kørsel om natten (se afsnit 4.7).

Behandling med isotretinoin har været ledsaget af inflammatorisk tarmsygdom (herunder regional ileitis) hos patienter med tidligere intestinale sygdomme. Patienter, der oplever svær hæmorrhagisk diaré bør straks ophøre med behandling.

Anafylaktiske reaktioner er sjældent rapporteret og kun efter forudgående topikal udsættelse for retinoid. Allergisk kutan reaktion er sjældent rapporteret. Alvorlige tilfælde af allergisk vasculitis, ofte med purpura (blå mærker og røde pletter) på ekstremiteterne er rapporteret. Svære allergiske reaktioner nødvendiggør afbrydelse af behandling samt overvågning af patienten.

Dermabrasion og lignende, som fx peeling bør undgås under behandling og i en periode på 5-6 måneder efter behandling, på grund af risiko for hypertrofisk ardannelse på atypiske områder.

Hårfjerning med voks bør undgås under behandling og i en periode på mindst 6 måneder efter behandling på grund af risiko for ardannelse og dermatitis.

Særlig opmærksomhed bør udvises hos patienter med diabetes mellitus, adipositas, alkoholproblemer, lipidmetaboliske sygdomme, lever- og nyresygdomme, hjerte-kredsløbssygdomme og hyperlipoproteinæmi. Hos sådanne patienter kan det være nødvendigt med hyppigere kontrol af de relevante laboratorieparametre. Hos patienter med kendt eller mistænkt diabetes anbefales jævnlig måling af blodsukker, selvom sammenhæng ikke er dokumenteret. Forhøjet faste-blodsukker og nye tilfælde af diabetes er set under behandling med isotretinoin.

Patienten bør ikke optræde som bloddonor under og 1 måned efter behandlingen med Dermaoral.

Soyaolie kan sjældent forårsage allergiske reaktioner.

Ponceau 4R (E124) kan forårsage allergiske reaktioner, herunder astma. Allergi ses almindeligvis hos personer med allergi over for acetylsalicylsyre.

Isotretinoin Alpharma er indiceret til behandling af svær akne så som akne conglobata og cystisk akne, som ikke responderer på anden behandling. Al information om præparatet skal indeholde oplysning om, at præparatet kun bør anvendes til patienter med de nævnte sygdomme, og kun når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til disse sygdomme og deres behandling.

Anvendelse af isotretinoin til kvinder i den fødedygtige alder er kontraindiceret, da det medfører alvorlige misdannelser hos det ufødte barn i tilfælde af graviditet. Dette kan påvirke alle eksponerede fostre. Misdannelserne vedrører hovedsageligt centralnervesystemet, hjertet og de store blodkar, og forekommer procentvis hyppigt selv om isotretinoin kun blev indtaget i en kort periode af graviditeten.

Hvis en kvinde i den fødedygtige alder har svær, skæmmende akne, og der ikke findes en alternativ behandlingsmetode, kan lægen overveje administration af isotretinoin trods dets teratogene virkning. Følgende sikkerhedsforanstaltninger bør nøje følges, for at udelukke graviditet med sikkerhed før, under og en måned efter behandlingsophør:

1. Forud for initiering af behandling med isotretinoin må den behandlende læge udtrykkeligt og omhyggeligt informere patienten om lægemidlets teratogene risiko, nødvendigheden af effektiv og fortsat prævention og om konsekvenserne af en graviditet, hvis dette skulle indtræffe under behandlingen med isotretinoin eller inden for en måned herefter. Patienten skal være i stand til at forstå den givne information og være pålidelig med hensyn til gennemførelsen af de nødvendige præventive forholdsregler. Patienten skal bekræfte, at hun har forstået sikkerhedsforanstaltningerne. Mundtlig og skriftlig information anbefales og denne bør underskrives af patienten (eller af værgen i tilfælde af umyndighed). Patienten bør oplyses om, at præventionsmetoder kan svigte.

2. 14 dage før påbegyndelse af behandlingen med isotretinoin bør en mulig eksisterende graviditet udelukkes med sikkerhed med en graviditetstest (laboratorietest) og om nødvendigt med en gynækologisk undersøgelse. Graviditetstesten skal udføres af en læge eller et laboratorium. Behandlingen med isotretinoin skal påbegyndes 2. eller 3. dag i den følgende normale menstruationscyklus.

3. Alle kvinder i den fødedygtige alder, som behandles med isotretinoin, skal benytte effektiv og kontinuert antikonception en måned forud for behandlingen, under behandlingen og en måned efter behandlingsophør. I tilfælde af fornyet behandling med isotretinoin ved tilbagefald af akne, skal der anvendes effektive præventive metoder. Effektiviteten af den valgte præventionsmetode skal vurderes omhyggeligt i hvert enkelt tilfælde og især i første cyklus af hormonel antikonception.

4. Den behandlende læge skal udføre en graviditetstest (laboratorietest) hver 4.uge.

5. En sådan kontinuert og effektiv antikonception skal ligeledes gennemføres når behandlingen gentages, og skal udvides til også at omfatte en måned før og efter behandlingen.

6. Skulle graviditet imidlertid forekomme under behandlingen med isotretinoin eller inden for en måned efter behandlingen, er der fare for meget alvorlige misdannelser hos det ufødte barn. Endvidere er risikoen for spontan abort forøget.

Misdannelser hos barnet, som er relateret til indtagelsen af isotretinoin under graviditet, kan være:

Hydrocephalus, microcephalus, aurikulær deformation, formindsket eller manglende ydre øregang, microphthalmi, kardiovaskulære misdannelser, facial dysmorphi, misdannelse af thymus, nedsat funktion af parathyoidea og misdannelse af cerebellum. Skulle graviditet indtræffe, bør lægen og patienten i fællesskab træffe en afgørelse om en fortsættelse af graviditeten er tilrådelig.

Selv kvinder, der ikke benytter prævention på grund af formodet infertilitet (undtagelse: hysterektomerede patienter) eller som påstår, at de ikke har seksuelt samkvem, skal overtales til at anvende ovenfor nævnte sikkerhedsforanstaltninger så længe isotretinoin indtages.

Eftersom akne er en androgen afhængig lidelse bør P-piller, der indeholder et androgent progesteron, som fx et der er beslægtet med 19-nortestosteron (norsteroid) undgås, især hvis der er forekomst af gynækologisk-endokrinologiske problemer. Mikrodoserede progesteronpræparater bør undgås, fordi virkningen kan nedsættes ved interaktion med isotretinoin. De er uegnede som prævention under behandling med isotretinoin.

Bivirkningerne fra hud, lever, nyrer, centralnervesystem og knoglesystem skal udførligt omtales.

Patienterne skal kontrolleres forud for behandlingsstart, én gang månedligt under behandlingen, blandt andet med biokemiske undersøgelser af lever- og nyrefunktion. Fasteværdier af serum-lipider bør også kontrolleres før behandling, en måned efter start af behandling og ved afslutning af behandlingen.

Leverfunktion:

Leverfunktionen bør kontrolleres før og 1 måned efter behandlingsstart, og herefter med 3 måneders interval.

Hvis forhøjede laboratorieværdier er konstateret før behandlingsstart, må risici og fordele ved en behandling overvejes nøje.

Forbigående og reversible forhøjelser af levertransaminaser har været rapporteret. I mange tilfælde har disse ændringer ligget inden for normalområdet og værdierne er blevet normale igen under behandlingen. Hvis transaminaseniveauet imidlertid overstiger det normale niveau, kan en dosisreduktion eller afbrydelse af behandlingen være nødvendig.

Serumlipider:

Serumlipidværdierne bliver sædvanligvis normale ved dosisreduktion eller afbrydelse af behandlingen. Ændringerne i serumlipider kan ligeledes ophæves som følge af diæt. Akut pancreatitis, som kan være fatal, kan associeres med forhøjede serumtriglycerider udover 800 mg/dl. Der bør gøres ethvert forsøg på at kontrollere en signifikant triglyceridforhøjelse. (se 4.8 Bivirkninger). Isotretinoin bør seponeres i tilfælde af alvorlig hypertriglyceridæmi eller symptomer på pancreatitis.

Tilfælde af depression, psykotiske symptomer og sjældent selvmordsforsøg og selvmord har været rapporteret hos patienter behandlet med isotretinoin. Derfor skal der udvises særlig forsigtighed hos patienter med tidligere tegn på depression eller psykotiske symptomer, og alle patienter skal informeres om, at de skal kontakte deres læge ved tegn på depression med henblik på passende behandling.

Knogleforandringer, herunder for tidlig epifyselukning, er forekommet efter adskillige års administration af høje doser til behandling af kreatiniseringsforstyrrelser. Derfor skal en vurdering af risici i forhold til fordele nøje gennemgås for hver enkelt patient.

Myalgi eller artralgi kan forekomme, og kan være associeret med nedsat tolerance over for kraftig fysisk aktivitet (se 4.8 Bivirkninger). Isolerede tilfælde af forhøjede CPK værdier i plasma har været rapporteret hos patienter, som har fået isotretinoin og især hos de der udviser voldsom fysisk aktivitet.

Øjentørhed, uklarheder i øjets hornhinde, nedsat nattesyn og keratitis forsvinder sædvanligvis efter ophør af behandling. På grund af den mulige forekomst af keratitis, bør patienter med tørre øjne monitoreres og informeres om, at det kan blive umuligt at bære kontaktlinser.

Patienter, som oplever synsbesvær bør henvises til øjenlæge med henblik på undersøgelse, og seponering af isotretinoin bør overvejes.

Øjets tilvænning til mørke kan blive påvirket, og der bør derfor udvises forsigtighed ved kørsel om natten (se afsnit 4.7).

Isotretinoin har været associeret med inflammatoriske tarmsygdomme (herunder Morbus Crohn) hos patienter uden fortilfælde af tarmsygdomme. Patienter, som oplever alvorlig (hæmorragisk) diarré bør omgående afbryde behandlingen med Isotretinoin Alpharma.

Anafylaktiske reaktioner har sjældent være rapporteret, og kun efter forudgående topisk eksponering for retinoider. Allergiske hudreaktioner har været rapporteret mindre hyppigt. Alvorlige tilfælde af allergisk vaskulitis, ofte med purpura (blå mærker og røde pletter) på ekstremiteterne og ekstrakutan implikation har været rapporteret. Alvorlige allergiske reaktioner nødvendiggør afbrydelse af behandlingen og omhyggelig monitorering.

Dermabrasion og lignende procedurer så som peeling bør undgås under behandlingen og i en periode på 5-6 måneder efter behandlingen på grund af risiko for hypertrofisk ardannelse på atypiske områder.

Hårfjerning med voks bør undgås under behandlingen og i en periode på mindst 6 måneder efter behandling på grund af risiko for ardannelse og dermatitis.

Særlig opmærksomhed bør udvises hos patienter med diabetes mellitus, adipositas, alkoholproblemer, lipidmetaboliske sygdomme, lever- og nyrefunktionsnedsættelse, hjerte-kredsløbssygdomme og hyperlipoproteinæmi. Hos sådanne patienter kan det være nødvendigt med hyppigere kontrol af de relevante laboratorieparametre.

Hos patienter med kendt eller formodet diabetes anbefales det at kontrollere blodsukkerkoncentrationen hyppigt. Selv om der ikke er dokumenteret nogen forbindelse, er forhøjede fasteværdier for blodsukker og nye tilfælde af diabetes blevet diagnosticeret under behandling med isotretinoin.

Patienten bør ikke optræde som bloddonor under og 1 måned efter behandlingen med Isotretinoin Alpharma.

Sojaolie kan i sjældne tilfælde medføre allergiske reaktioner.

Ponceau Red (E124) kan medføre allergiske reaktioner herunder astma. Allergi forekommer oftere hos personer, der er allergiske over for acetylsalicylsyre.

Sundhedsstyrelsen har godkendt Isotretinoin "ratiopharm" med indikationen: "Svær acne vulgaris, f.eks. acne conglobata eller cystisk acne, som er resistent over for anden konventionel behandling". Al information om præparatet skal indeholde oplysning om, at præparatet kun bør anvendes til patienter med de nævnte sygdomme, og kun når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til disse symptomer og deres behandling.

Behandling med isotretinoin er kontraindiceret til kvinder i den fertile alder, da isotretinoin forårsager svære misdannelser hos fosteret i tilfælde af graviditet. Misdannelserne omfatter hovedsagligt centralnervesystemet, hjertet og de store blodkar og forekommer i stort omfang, også selvom behandling med isotretinoin kun har varet en kort periode i graviditeten.

Hvis en kvinde i den fertile alder har svær, skæmmende acne, og der ikke findes alternativ behandling kan lægen ordinere isotretinoin på trods af den teratogene effekt. Følgende forsigtighedsregler skal strengt overholdes under behandlingen og 1 måned efter dennes afslutning:

1. Før behandlingsstart med isotretinoin skal den behandlende læge udtrykkeligt og forståeligt informere patienten om den teratogene risiko ved behandlingen og om nødvendigheden af en sikker og kontinuerlig antikonception under og en måned efter behandlingen. Patienten skal være i stand til at forstå og bekræfte den givne information og kunne efterleve en antikonceptionsbehandling. Både mundtlig og skriftlig information anbefales og bør underskrives af patienten eller dennes formynder. Patienten skal adviseres om, at antikonceptionsbehandling kan svigte.

2. Fjorten dage før behandlingsstart med isotretinoin skal sikres, at patienten ikke er gravid. Graviditetstest og evt. gynækologisk undersøgelse foretages af den behandlende læge. Behandling bør initieres på anden eller tredje dagen i den følgende menstruationscyklus.

3. Enhver kvinde i den fertile alder, som er i behandling med isotretinoin skal anvende sikker antikonception 1 måned før, under og 1 måned efter behandling med isotretinoin. I forbindelse med ny behandling ved tilbagefald af acne skal sikker antikonception genoptages. Antikonceptionsmetoden bør tilpasses individuelt og evalueres, især ved hormonal antikonception efter den første cyklus.

4. Den behandlende læge bør foretage graviditetstest på patienten hver 4. uge.

5. Sikker antikonception skal også anvendes hvis behandling gentages. Igen 1 måned før, under og 1 måned efter afslutning af behandling med isotretinoin.

6. Skulle graviditet alligevel opstå under behandlingen eller indenfor en måned efter afsluttet behandling, er der fare for meget svære fosterskader. Endvidere er risko for spontan abort forøget.

Følgende misdannelser hos fosteret kan være relateret til isotretinoinbehandling: hydrocephalus, microcephalus, auricular deformation, reduceret størrelse eller manglende external auditory canal, microphthalmia, cardiovaskulære misdannelser, facial dysmorphia, misdannelse af thymus, hypofunktion af parathyroidea og misdannelse af cerebellum.

Skulle graviditet opstå, bør patient og læge i fælleskab overveje om svangerskabet bør fortsætte.

Kvinder, som ikke anvender kontraceptiva på grund af formodet infertilitet (med undtagelse af hysterektomerede kvinder) eller som på står ikke at have seksuel samkvem, skal også tilskyndes til at overholde ovennævnte forholdsregler så længe de er i behandling med isotretinoin.

Eftersom acne er en androgen afhængig lidelse bør P-piller der indeholder et androgent progestationelt stof, som f.eks. et der er beslægtet med 19-nortestosteron (norsteroid) undgås, især hvis der er forekomst af gynækologisk-endokrinologiske problemer. Mikrodoserede progesteron midler ("mini-piller") bør undgås fordi effekten kan nedsættes ved interaktion med isotretinoin og derfor uegnede under behandling med isotretinoin.

Præparatets bivirkninger fra hud, lever, nyrer, centralnervesystem og knoglesystem skal udførligt omtales.

Patienterne bør kontrolleres før behandlingsstart samt én gang månedligt under behandlingen, blandt andet med biokemiske undersøgelser af lever- og nyrefunktion. Fasteværdier af serum-lipider bør også kontrolleres før behandling, en måned efter start af behandling og ved afslutning af behandlingen.

Leverfunktion:

Leverfunktionen bør kontrolleres før behandlingsstart, en måned efter behandlingsstart og derefter med 3 måneders interval. Hvis laboratorieparametrene viser forhøjede værdier før behandlingsstart bør fordele og risici ved behandling nøje overvejes. Forbigående og reversible forhøjelse af lever transaminaser er rapporteret. I mange tilfælde har disse ændringer ligget indenfor normalområdet og er under behandlingen vendt tilbage til baseline. Overskrider transaminase værdierne de normale værdier, kan det være nødvendigt at reducere dosis eller afbryde behandlingen.

Serum lipider:

Værdier af serumlipider normaliseres sædvanligvis til normale værdier ved dosisreduktion eller afbrydelse af behandling.

Akut pancreatit, som potentielt er fatal, kan henføres til forhøjet serum triglycerid på 800 mg/dl. Omhyggelig kontrol ved signifikant forhøjede værdier af serum lipider bør foretages (se 4.8 Bivirkninger). Behandling med isotretinoin bør afbrydes i tilfælde af svær hypertriglyceridæmi eller ved symptomer på pancreatitis.

Tilfælde af depression, psykotiske symptomer og sjældent selvmordsforsøg og selvmord er rapporteret hos patienter behandlet med Isotretinoin "ratiopharm". Særlig forsigtighed skal derfor udvises hos patienter med tidligere tegn på depression, og alle patienter skal informeres om at henvende sig til deres læge ved tegn på depression med henblik på behandling, hvis nødvendigt.

Knogleændringer, herunder præmatur epiphyseal okklusion, er set efter adskillige års behandling med høje doser af isotretinoin mod forstyrrelser i keratinisering, hvorfor fordele og risici ved behandling nøje bør overvejes ved hver patient.

Myalgi og arthralgi kan forekomme og kan medføre reduceret mulighed for kraftig muskelaktivitet.( se 4.8. Bivirkninger). Isolerede tilfælde af forhøjede serum CPK-værdier er rapporteret hos patienter i behandling med isotretinoin, især under kraftig fysisk aktivitet.

Tørre øjne, corneal opacitet, nedsat nattesyn og keratitis ophører sædvanligvis efter afbrydelse af behandling. På grund af mulig forekomst af keratitis bør patienter med tørre øjne overvåges og adviseres om at anvendelse af kontaktlinser kan umuliggøres.

Patienter der oplever visuelle vanskeligheder, bør henvises til undersøgelse hos øjenspecialist og seponering af isotretinoin bør overvejes. Tilpasning af øjet til mørke kan på virkes, hvorfor opmærksomhed bør udvises ved kørsel om natten (se afsnit 4.7).

Behandling med isotretinoin har været ledsaget af inflammatorisk tarmsygdom (herunder regional ileitis) hos patienter med tidligere intestinale sygdomme. Patienter, der oplever svær hæmorrhagisk diaré bør straks ophøre med behandling.

Anafylaktiske reaktioner er sjældent rapporteret og kun efter forudgående topikal udsættelse af retinoid. Allergisk kutan reaktion er sjældent rapporteret. Alvorlige tilfælde af allergisk vasculitis, ofte med purpura (blå mærker og røde pletter) på ekstremiteterne er rapporteret. Svære allergiske reaktioner nødvendiggør afbrydelse af behandling samt overvågning af patienten.

Dermabrasion og lignende, som fx peeling bør undgås under behandling og i en periode på 5-6 måneder efter behandling på grund af risiko for hypertrofisk ardannelse på atypiske områder.

Hårfjerning med voks bør undgås under behandling og i en periode på mindst 6 måneder efter behandling på grund af risiko for ardannelse og dermatitis.

Særlig opmærksomhed bør udvises hos patienter med diabetes mellitus, adipositas, alkoholproblemer, lipidmetaboliske sygdomme og hjerte-kredsløbssygdomme. Hos sådanne patienter kan det være nødvendigt med hyppigere kontrol af de relevante laboratorieparametre. Hos patienter med kendt eller mistanke om diabetes anbefales jævnlig måling af blodsukker, selvom sammenhæng ikke er dokumenteret. Forhøjet faste blodsukker og nye tilfælde af diabetes er set under behandling med isotretinoin.

Patienten bør ikke optræde som bloddonor under og 1 måned efter behandlingen med Isotretinoin "ratiopharm".

Soyaolie kan sjældent forårsage allergiske reaktioner.

Ponceau 4R (E124) kan forårsage allergiske reaktioner, herunder astma. Allergi ses almindeligvis hos personer med allergi overfor acetylsalicylsyre.

Lægemiddelstyrelsen har godkendt Roaccutan med indikationen: "Svær, cystisk acne vulgaris, som ikke responderer på anden behandling". Al information om præparatet skal indeholde oplysning om, at præparatet kun bør anvendes til patienter med de nævnte sygdomme, og kun når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til disse sygdomme og deres behandling.

Al information om præparatet skal endvidere indeholde oplysninger om, at præparatet er humant-teratogent, hvorfor sikker antikonception skal anvendes under behandlingen og i mindst 1 måned efter dennes afslutning. Eftersom acne er en androgen afhængig lidelse bør P-piller der indeholder et androgent progestationelt stof, som f.eks. et der er beslægtet med 19-nortestosteron (norsteroid) undgås, især hvis der er forekomst af gynækologisk-endokrinologiske problemer. Mikrodoserede progesteron midler bør undgås fordi effekten kan nedsættes ved interaktion med isotretinoin. Såfremt graviditet indtræder i denne periode er der indikation for abort.

Præparatets bivirkninger fra hud, lever, nyrer, centralnervesystem og knoglesystem skal udførligt omtales.

Patienterne bør kontrolleres én gang månedligt under behandlingen, blandt andet med biokemiske undersøgelser af lever- og nyrefunktion. Fasteværdier af serum-lipider bør også kontrolleres før behandling, en måned efter start af behandling og ved afslutning af behandlingen. Det anbefales at kontrollere patienter med signifikant forhøjede serum-triglyceridværdier, da koncentrationer højere end 800 mg/dl nogle gange ledsages af akut pancreatitis, som er kendt for at kunne være fatal. Behandlingen med Roaccutan skal derfor ophøre, hvis der indtræffer ukontrollerbar hypertriglyceridæmi eller symptomer på pancreatitis.

Dermabrasion bør undgås under behandling og i en periode på 5-6 måneder efter behandling på grund af risiko for hypertrofisk ardannelse på atypiske områder.

Hårfjerning med voks bør undgås under behandling og i en periode på 5-6 måneder efter behandling på grund af risiko for dermatitis.

Særlig opmærksomhed bør udvises hos patienter med diabetes mellitus, adipositas, alkoholproblemer, lipidmetaboliske sygdomme, lever- og nyrefunktionsnedsættelse, hjerte-kredsløbssygdomme og hyperlipoproteinæmi. Hos sådanne patienter kan det være nødvendigt med hyppigere kontrol af de relevante laboratorieparametre.

Patienten bør ikke optræde som bloddonor under og 1 måned efter behandlingen med Roaccutan.

På pakningen skal anføres følgende advarsel: Må ikke tages af gravide. Lægemidlet giver svære fosterskader og må derfor ikke tages af kvinder i den fødedygtige alder, med mindre de bruger sikre svangerskabsforebyggende midler under behandlingen og mindst 1 måned efter dennes afslutning. Hvis graviditet skulle opstå i denne periode, må abort tilrådes.

Tilfælde af depression, psykotiske symptomer og sjældent selvmordsforsøg og selvmord er rapporteret hos patienter behandlet med Roaccutan. Særlig forsigtighed skal derfor udvises hos patienter med tidligere tegn på depression, og alle patienter skal informeres om at henvende sig til deres læge ved tegn på depression med henblik på behandling, hvis nødvendigt.

Under behandling med Roaccutan er der rapporteret om nedsat nattesyn, som i sjældne tilfælde har persisteret efter afbrydelse af behandlingen. Da dette hos nogle patienter kan sætte hurtigt ind, bør patienterne oplyses om det og opfordres til at udvise forsigtighed, når de kører bil eller betjener maskiner om natten. Problemer med synet bør kontrolleres omhyggeligt.

Tørre øjne, corneauklarhed, nedsat nattesyn og keratitis forsvinder normalt efter afbrydelse af behandlingen. På grund af muligheden for keratitis, skal patienter med tørre øjne kontrolleres. Patienter, som får synsforstyrrelser skal henvises til øjenlæge, og det skal overvejes at stoppe behandlingen med Roaccutan.

Aggressiv dermabrasio bør undgås hos patienter i behandling med Roaccutan og i optil 5-6 måneder efter ophørt behandling på grund af risiko for hypertrofisk arvævsdannelse. Epilering med voks bør undlades inden Roaccutan behandling og i mindst 6 måneder efter ophørt behandling på grund af en potentiel risiko for cicatricer eller eksemreaktion.

Roaccutan er blevet ledsaget af inflammatoriske tarmsygdomme hos patienter med tidligere tarmsygdomme. Patienter, som får svær (blodig) diarre skal stoppe behandlingen med Roaccutan øjeblikkeligt.

Behandlingen skal stoppes, hvis der indtræffer svære anafylaktiske reaktioner, og patienterne skal kontrolleres omhyggeligt.

Interaktioner:

Samtidig behandling med tetracykliner kan give benign intrakraniel hypertension, og samtidig behandling med tetracykliner bør derfor undgås.

Samtidig behandling med lokale acnemidler bør kun ske med forsigtighed, idet lokalirritationen vil øges. Samtidig behandling med vitamin A skal undgås fordi symptomer på hypervitaminose A kan blive mere fremtrædende.

Mikrodoserede progesteron 'minipiller’ bør undgås fordi effekten kan nedsættes ved interaktion med isotretinoin.

Samtidig behandling med tetracykliner kan give intrakraniel hypertension.

Isotretinoin kan påvirke biotilgængeligheden af carbamazepin, hvorfor plasmakoncentrationen af cabamazepin bør måles under behandling med isotretinoin.

Samtidig behandling med lokale acnemidler bør kun ske med forsigtighed, idet lokalirritationen vil øges.

Samtidig behandling med vitamin A skal undgås, fordi symptomer på hypervitaminose A kan blive mere fremtrædende.

Mikrodoseret progesteron, "minipiller", bør undgås, fordi effekten kan nedsættes ved interaktion med isotretinoin.

Samtidig behandling med tetracykliner kan medføre intrakraniel hypertension og er derfor kontraindiceret.

Isotretinoin kan påvirke biotilgængeligheden af carbamazepin. Plasmakoncentrationer af carbamazepin bør måles under behandling med isotretinoin.

Samtidig behandling med topiske aknemidler bør kun ske med forsigtighed, idet lokalirritationen vil øges.

Samtidig behandling med vitamin A skal undgås, fordi symptomer på hypervitaminose A kan blive mere fremtrædende.

Mikrodoserede progesteron 'minipiller’ bør undgås, fordi virkningen kan nedsættes ved interaktion med isotretinoin.

Samtidig behandling med tetracykliner kan give intrakraniel hypertension.

Isotretinoin kan påvirke biotilgængeligheden af carbamazepin, hvorfor plasmakoncentrationen af cabamazepin bør måles under behandling med isotretinoin.

Samtidig behandling med lokale acnemidler bør kun ske med forsigtighed, idet lokalirritationen vil øges.

Samtidig behandling med vitamin A skal undgås fordi symptomer på hypervitaminose A kan blive mere fremtrædende.

Mikrodoserede progesteron, "minipiller", bør undgås fordi effekten kan nedsættes ved interaktion med isotretinoin.

Samtidig behandling med tetracykliner kan give benign intrakraniel hypertension, og samtidig behandling med tetracykliner bør derfor undgås.

Samtidig behandling med lokale acnemidler bør kun ske med forsigtighed, idet lokalirritationen vil øges. Samtidig behandling med vitamin A skal undgås fordi symptomer på hypervitaminose A kan blive mere fremtrædende.

Mikrodoserede progesteron 'minipiller’ bør undgås fordi -effekten kan nedsættes ved interaktion med isotretinoin.

Graviditet og amning:

Isotretinoin er stærkt teratogent. Der er en ekstrem høj risiko for et deformt barn, hvis der indtræffer graviditet under indtagelsen af isotretinoin, uanset mængde og selv efter korte perioder. Potentielt kan alle udsatte fostre påvirkes.

Accutin er kontraindiceret til fertile kvinder, medmindre de opfylder følgende betingelser:

- De skal lide af svær acne, som er resistent overfor standardbehandling.

- De skal være i stand til at forstå og følge instruktioner.

- De skal være informerede af lægen om risikoen ved at blive gravid under og op til en måned efter afslutning af behandling med Accutin.

- De skal være advaret om muligheden for kontraceptionssvigt.

- De skal bekræfte, at de har forstået forsigtighedsreglerne.

- De skal være i stand til at overholde de obligatoriske krav om sikker kontraception.

- De skal anvende sikker kontraception uden afbrydelse i en måned før påbegyndelsen af behandlingen med Accutin, under behandlingen og i en måned efter behandlingens afslutning (se forsigtigshedsregler).

- De skal have et negativt resultat af en pålidelig graviditetstest indenfor 11 dage før påbegyndelse af behandlingen. Månedlige graviditetstests anbefales stærkt.

- De må først påbegynde behandlingen med Accutin på 2. eller 3. dagen af den næste normale menstruationsperiode.

- I tilfælde af behandling for relaps skal de også anvende samme sikre kontraception uafbrudt en måned før, under og en måned efter behandlingen med Accutin, og de skal følge de samme regler for graviditetstets.

- De skal fuldtud forstå forsigtighedsreglerne og bekræfte, at de er villige til at anvende sikker kontraception, i overenstemmelse med det der er forklaret for dem.

Selv kvinder, som normalt ikke anvender kontraception på grund af ufrugtbarhed (bortset fra hysterektomi), eller som påstår at være seksuelt afholdende, skal tilrådes at anvende sikker kontraception, mens de tager isotretinoin, i henhold til ovenstående retningslinier.

Informationen om svangerskabsforebyggelse skal gives til patienterne både mundtligt og skriftligt.

Hvis der til trods for disse sikkerhedsforanstaltninger alligevel indtræffer graviditet under behandlingen med Accutin eller i den efterfølgende måned, er der stor risiko for meget alvorlige misdannelser af fostret (involverende specielt centralnervesystemet, hjertet og de store blodkar). Der er også øget risiko for spontan abort. Hvis der indtræffer graviditet, skal læge og patient diskutere tilrådeligheden af at fortsætte svangerskabet.

Der er påvist væsentlige abnormaliteter af humane fostre i forbindelse med administration af Accutin, inklusive hydrocephalus, mikrocephalus, abnormaliteter af det ydre øre, mikrophthalmia , kardiovaskulære abnormaliteter, ansigtsmisdannelser, abnormaliteter af thymus, abnormaliteter af parathyreoidea og cerebellære misdannelser.

Da isotretinoin er stærkt lipofilt, er det sandsynligt at det passerer over i modermælk. På grund af de mulige bivirkninger, bør Accutin ikke anvendes af ammende mødre.

Isotretinoin er stærkt teratogent og derfor kontraindiceret til gravide kvinder og til kvinder i den fertile alder, medmindre særlige forhold iagttages (se afsnit 4.4).

Der er ekstrem høj risiko for misdannelse af barnet, hvis der indtages peroral isotretinoin under graviditeten, selv i en kort periode. Dette gælder for alle udsatte fostre. Der er meget høj risiko for føtale abnormaliteter (herunder svære abnormaliteter i centralnervesystemet, thymus, kraniofaciale regioner og i det kardiovaskulære system). Risiko for spontan abort øges.

Isotretionin må ikke anvendes under amning.

Graviditet

Isotretinoin er kraftigt teratogent og er derfor kontraindiceret til gravide kvinder og kvinder i den fødedygtige alder, med mindre særlige kriterier opfyldes (se afsnit 4.4).

Der er en ekstrem høj risiko for, at barnet vil være misdannet, hvis graviditet indtræffer under behandling med isotretinoin i enhver mængde i selv korte perioder. Potentielt vil alle eksponerede fostre kunne påvirkes.

Ved anvendelse under graviditet i den periode, der er følsom overfor anomalier, er der en meget stor risiko for udtalte anomalier hos mennesker (herunder udtalte anomalier i centralnervesystemet, skjoldbruskkirtlen, kraniofaciale områder og hjertekredsløb). Risikoen for spontan abort er forøget.

Amning

Isotretinoin må ikke anvendes under amning.

Isotretinoin er stærkt teratogent og derfor kontraindiceret til gravide kvinder og til kvinder i den fertile alder, medmindre særlige forhold iagttages (se afsnit 4.4)

Der er ekstrem høj risiko for misdannelse af barnet, hvis der indtages peroral isotretinoin under graviditeten, selv i en kort periode. Gælder for alle udsatte fostre. Der er meget høj risiko for føtale abnormaliteter (herunder svære abnormaliteter i centralnervesystmet, thymus, kraniofaciale regioner og i det kardiovaskulære system). Risiko for spontan abort øges.

Isotretionin må ikke anvendes under amning.

Isotretinoin er stærkt teratogent. Der er en ekstrem høj risiko for et deformt barn, hvis der indtræffer graviditet under indtagelsen af isotretinoin, uanset mængde og selv efter korte perioder. Potentielt kan alle udsatte fostre påvirkes.

Roaccutan er kontraindiceret til fertile kvinder, medmindre de opfylder følgende betingelser:

- De skal lide af svær acne, som er resistent overfor standardbehandling.

- De skal være i stand til at forstå og følge instruktioner.

- De skal være informerede af lægen om risikoen ved at blive gravid under og op til en måned efter afslutning af behandling med Roaccutan.

- De skal være advaret om muligheden for kontraceptionssvigt.

- De skal bekræfte, at de har forstået forsigtighedsreglerne.

- De skal være i stand til at overholde de obligatoriske krav om sikker kontraception.

- De skal anvende sikker kontraception uden afbrydelse i en måned før påbegyndelsen af behandlingen med Roaccutan , under behandlingen og i en måned efter behandlingens afslutning (se forsigtigshedsregler).

- De skal have et negativt resultat af en pålidelig graviditetstest indenfor 11 dage før påbegyndelse af behandlingen. Månedlige graviditetstests anbefales stærkt.

- De må først påbegynde behandlingen med Roaccutan på 2. eller 3. dagen af den næste normale menstruationsperiode. I tilfælde af behandling for relaps skal de også anvende samme sikre kontraception uafbrudt en måned før, under og en måned efter behandlingen med Roaccutan, og de skal følge de samme regler for graviditetstets.

- De skal fuldtud forstå forsigtighedsreglerne og bekræfte, at de er villige til at anvende sikker kontraception, i overenstemmelse med det der er forklaret for dem.

Selv kvinder, som normalt ikke anvender kontraception på grund af ufrugtbarhed (bortset fra hysterektomi), eller som påstår at være seksuelt afholdende, skal tilrådes at anvende sikker kontraception, mens de tager isotretinoin, i henhold til ovenstående retningslinier.

Informationen om svangerskabsforebyggelse skal gives til patienterne både mundtligt og skriftligt.

Hvis der til trods for disse sikkerhedsforanstaltninger alligevel indtræffer graviditet under behandlingen med Roaccutan eller i den efterfølgende måned, er der stor risiko for meget alvorlige misdannelser af fostret (involverende specielt centralnervesystemet, hjertet og de stor blodkar). Der er også øget risiko for spontan abort. Hvis der indtræffer graviditet skal læge og patient diskutere tilrådeligheden af at fortsætte svangerskabet.

Der er påvist væsentlige abnormaliteter af humane fostre i forbindelse med administration af Roaccutan, inklusive hydrocephalus, mikrocephalus, abnormaliteter af det ydre øre, mikrophthalmia, kardiovaskulære abnormaliteter, ansigtsmisdannelser, abnormaliteter af thymus, abnormaliteter af parathyreoidea og cerebellære misdannelser.

Da isotretinoin er stærkt lipofilt, er det sandsynligt at det passerer over i modermælk. På grund af de mulige bivirkninger, bør Roaccutan ikke anvendes af ammende mødre.

Trafikfarlighed:

Ingen mærkning.

Ingen mærkning.

På grund af muligheden for synsforstyrrelser som fx nedsat nattesyn og tilpasning af øjet til mørke samt muligheden for psykiske og CNS-forstyrrelser, bør patienten tilrådes til at udvise forsigtighed ved kørsel eller betjening af maskiner.

På grund af muligheden for synsforstyrrelser (fx nedsat nattesyn/nedsat tilvænning til mørke) og også muligheden for psykiatriske forstyrrelser eller forstyrrelser i centralnervesystemet, bør patienten informeres om, at der skal udvises forsigtighed ved bilkørsel eller betjening af maskiner.

Ingen mærkning.

På grund af muligheden for synsforstyrrelser som fx nedsat nattesyn og tilpasning af øjet til mørke samt muligheden for psykiske og CNS-forstyrrelser, bør patienten tilrådes til at udvise forsigtighed ved kørsel eller betjening af maskiner.

Ingen mærkning.

Bivirkninger:

De fleste bivirkninger af Accutin er dosisrelaterede.

Symptomer i forbindelse med hypervitaminose A

Tør hud, tørre slimhinder (mund, næse, svælg og øjne herunder conjunctivitis, reversible corneale opaciteter og intolerance overfor kontaktlinser).

Hud

Skællende, fissurerende læber. Facial dermatitis. Eksantem. Pyogene granulomer. Paronychi. Negledystrofi. Øget dannelse af granulationsvæv. Vedvarende tendens til tyndt hår. Reversibel alopeci. Acne fulminans. Hirsutisme. Hyperpigmentering. Fotosensitivitet. Fotoallergiske reaktioner. Pruritus. Øget svedsekretion. Tynd hud.

Bevægeapparatet

Muskelsmerter (med eller uden forhøjede CK-værdier. Artralgier. Hyperostosis. Arthritis. Kalcifikaiton af ligamenter og sener og andre knogleforandringer. Tendinitis.

Psykiatriske og centralnervesystemet

Adfærdsændringer. Tilfælde af depression, psykotiske symptomer og sjældent selvmordsforsøg og selvmord er rapporteret. Hovedpine. Intrakraniel hypertension. Kramper.

Sanseorganer

Isolerede tilfælde af synsforstyrrelser, høreforstyrrelser ved visse frekvenser, photofobi, mørkeadaptationsforstyrrelser (nedsat nattesyn, sjældnere farvesynsforstyrrelser), lentikulær katarakt, keratitis.

Gastrointestinale

Kvalme, inflammatorisk tarmlidelse såsom colitis, ileitis og blødning er rapporteret. Patienter, som behandles med Accutin, specielt patienter med høje triglyceridkoncentrationer (over 800 mg/dl), har risiko for at udvikle pancreatitis. I sjældne tilfælde er der rapporteret om pancreatitis med fatal udgang.

Lever og galde

Leverfunktionen kan påvirkes. Forbigående og reversible forhøjelser af transaminaser. I mange af tilfældene har ændringerne været indenfor referenceområdet og værdierne ernormaliseret under behandlingen. I andre tilfælde har det imidlertid været nødvendigt at reducere dosis eller at seponere behandlingen med Accutin. Enkelte tilfælde af hepatitis er rapporteret.

Luftvejene

Bronchospasme.

Blod

Serumtriglycerid- og kolesterol- og blodsukkerkoncentrationerne kan forhøjes. Fald i HDL-kolesterol. Nedsat antal hvide og røde blodlegemer, nedsat hæmatokrit, øget eller nedsat antal blodplader, forhøjet sænkningsreaktion. Hyperurikæmi.

Andre

Teratogenicitet.

Lokale eller systemiske infektioner forårsaget af Gram positive mikroorganismer (Staphylococcus aureus). Lymfadenopati, hæmaturi, proteinuri, vaskulitis (f.eks. Wegener’s granulomatose), allergisk vasculitis, allergiske reaktioner, systemisk hypersensitivitet, glomerulonefritis.

De fleste bivirkninger af Dermaoral er dosisrelaterede.

Symptomer i forbindelse med hypervitaminose A

Tørre slimhinder (mund, næse, svælg og øjne herunder conjunctivitis, epistaxi (næseblod), reversible corneale opaciteter og intolerance overfor kontaktlinser). Symptomerne ophører almindeligvis ved dosisreduktion eller behandlingsophør. Tørre øjne kan vare op til et år efter behandlingsophør.

Hud

Meget almindelige ( > 10 %): Skællende, fissurerende læber. Facial dermatitis. Eksantem. Pruritus. Tynd og sart hud.

Almindelige (1-10 %): Vedvarende tendens til håraffald. Hirsutisme.

Sjældne (0,01-0,1 %): Fotosensitivitet. Efter kort tids udsættelse for sollys kan solforbrænding forekomme. Vedvarende tendens til tyndt hår.

Isolerede tilfælde: Acne fulminans. Hyper- eller hypopigmentering. Erythema nodosum. Pyogene granulomer. Paronychi. Negledystrofi. Øget dannelse af granulationsvæv i acnelæsioner. Initial forværring af acne. Øget svedsekretion. Reversibel alopeci.

Bevægeapparatet

Meget almindelig ( > 10 %): Myalgi og arthralgi.

Sjældne ( 0,01-0,1 %): Tendinitis. Forkalkning af ligamenter og sener. Arthritis.

I højere doser end anbefalet til human brug af isotretinoin, er hos dyr set knogleforandringer (i diaphyse og svampede knogler). Knogleforandringer, herunder tidlig epiphysal okklusion er set hos mennesker efter adskillige års behandling med høje doser af isotretinoin mod forstyrrelser i keratinisering. Hyperostosis er set hos patienter efter én behandling med isotretionin.

Psykiatriske og centralnervesystemet

Almindelige ( 1-10 %): Adfærdsændringer. Tilfælde af depression, psykotiske symptomer. Kramper.

Sjældne (0,01-0,1 %): Selvmordsforsøg og selvmord. Hovedpine. Døsighed. Øget intrakranielt tryk (pseudotumor cerebri).

Sanseorganer

Sjældne (0,01-0,1 %): Reversible farvesynsforstyrrelser. Det anbefales at disse patienter henvises til øjenspecialist og at seponering overvejes.

Isolerede tilfælde: Visuelle forstyrrelser, photofobi, nedsat nattesyn, lentikulær katarakt, keratitis. Nedsat syn. Papilødem. Corneale ulcerationer. Erythema nodosum. Høreforstyrrelser ved visse frekvenser.

Gastrointestinale

Isolerede tilfælde: Kvalme, mavesmerter, diaré, inflammatorisk tarmlidelse såsom colitis, ileitis og blødning. I tilfælde af svær (haemorrhagisk) diaré, colitis eller ileitis skal behandling med isotretinoin ophøre.

Patienter i behandling med isotretinoin, og især patienter med højt triglyceridindhold i blodet, har risiko for udvikling af pancreatitis. Fatal udgang er sjældent rapporteret. (se afsnit 4.4. Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen).

Lever og galde

Sjældne (0,01-0,1 %): Leverfunktionen kan påvirkes. Forbigående og reversible forhøjelser af transaminaser. I mange af tilfældene har ændringerne været inden for referenceområdet og værdierne er normaliseret under behandlingen. I andre tilfælde har det imidlertid været nødvendigt at reducere dosis eller at seponere behandlingen med Dermaoral.

Isolerede tilfælde: Enkelte tilfælde af hepatitis er rapporteret.

Luftvejene

Sjældne (0,01-0,1 %): Bronchospasme (især hos patienter med astma).

Blod

Sjældne (0,01-0,1 %): Nedsættelse af HDL.

Isolerede tilfælde: Forhøjelse af prolaktin og CPK. Serumtriglycerid- og kolesterol- og blodsukkerkoncentrationerne kan forhøjes. Nye tilfælde af diabetes er diagnostiseret. Nedsat antal hvide og røde blodlegemer, øget eller nedsat antal blodplader, forhøjet sænkningsreaktion. Hyperurikæmi.

Andre

Teratogenicitet.

Lokale eller systemiske infektioner forårsaget af grampositive mikroorganismer (Staphylococcus aureus). Lymfadenopati, hæmaturi, proteinuri, pancreatitis (især for patienter med serum-triglyceridniveau over 800 mg/dl), vasculitis (f.eks. Wegener’s granulomatose), allergisk vasculitis.

Sjældne (0,01-0,1 %): Ødemer. Menstruationsforstyrrelser.

Isolerede tilfælde: Gynækomasti. Systemisk hypersensitivitet. Allergiske reaktioner som fx anafylaktisk shock. Glomerulonefritis.

De fleste bivirkninger af Isotretinoin Alpharma er dosisrelaterede.

Symptomer i forbindelse med hypervitaminose A

Tørre slimhinder (mund, næse, svælg og øjne herunder conjunctivitis, epistaxis, reversible uklarheder i øjets horhinde og intolerance overfor kontaktlinser). Symptomerne forsvinder sædvanligvis ved dosisreduktion eller efter afbrydelse af behandlingen. Øjentørhed kan vedvare i et år efter afslutning af behandlingen.

Hud

Meget almindelig (>10%):

Skællende, fissurerende læber. Facial dermatitis. Eksantem. Pruritus. Tynd hud (skrøbelig hud).

Almindelig (1-10%):

Vedvarende tendens til håraffald. Hirsutisme.

Sjældent (0,01-0,1%):

Lysfølsomhed. Efter kort udsættelse for sollys kan solskoldning forekomme. Tilfælde af vedvarende tendens til håraffald har været rapporteret.

Isolerede tilfælde:

Fulminant akne. Hyper eller hypopigmentering. Erythema nodosum.

Pyogent granulom. Paronychia. Negledystrofi. Øget udvikling af granulationsvæv i acnelæsioner.

Initialt forværring af akne. Øget svedtendens. Reversibel alopecia.

Bevægeapparatet

Meget almindelig (>10%):

Muskel- og ledsmerter kan forekomme.

Sjældent (0,01-0,1%):

Tendinitis. Calcifikation af ligamenter eller sener samt arthritis kan forekomme.

Isotretinoin har vist at påvirke diaphysale og porøse knogler negativt hos dyr i doser, der er højere end de der anbefales til mennesker. Knogleforandringer herunder tidlig epifyselukning er forekommet hos mennesker efter adskillige års administration af isotretinoin i høje doser for kreatiniseringsforstyrrelser. Hyperostose har været set hos patienter, som har gennemgået ét forløb med isotretinoin.

Psykiatriske og centralnervesystemet

Almindelig (1-10%):

Adfærdsændringer. Tilfælde af depression, psykotiske symptomer. Kramper.

Sjældent (0,01-0,1%):

Selvmordsforsøg og selvmord er rapporteret. Hovedpine. Sløvhed. Øget intrakranielt tryk (pseudo tumor cerebri).

Sanseorganer

Sjældent (0,01-0,1%):

I sjældne tilfælde sås forstyrrelser i farvesyn, som var reversibel efter afbrydelse af behandlingen. Det anbefales, at patienter med synsforstyrrelser underkastes en undersøgelse hos øjenlæge, som muligvis vil kunne medføre en seponering af isotretinoin.

Isolerede tilfælde:

Synsforstyrrelser, photofobi, nedsat nattesyn, lentikulær katarakt, keratitis. Nedsat syn. Papilødem. Sår på hornhinden. Erythema nodosum.

Nedsat hørelse ved visse frekvenser.

Gastrointestinale

Isolerede tilfælde:

Kvalme, mavesmerter, diarré, inflammatoriske tarmsygdomme så som kolitis, ileitis og blødning er rapporteret. I tilfælde af alvorlig (hæmorragisk) diarré, kolitis eller ileitis skal isotretinoin seponeres.

Patienter behandlet med isotretinoin, især sådanne med høje triglyceridniveauer har risiko for udvikling af pankreatitis. Fatal pankreatitis har meget sjældent været rapporteret (se 4.4 Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen).

Lever og galde

Sjældent (0,01-0,1%):

Leverfunktionen kan påvirkes. Forbigående og reversible forhøjelser af transaminaser. I mange af tilfældene har ændringerne været indenfor referenceområdet, og værdierne er normaliseret under behandlingen. I andre tilfælde har det imidlertid været nødvendigt at reducere dosis eller at seponere behandlingen med Isotretinoin Alpharma.

Isolerede tilfælde:

Enkelte tilfælde af hepatitis er rapporteret.

Luftvejene

Sjældent (0,01-0,1%):

Bronchospasme (især hos patienter med fortilfælde af astma).

Blod

Sjældent (0,01-0,1%):

Reduktion af HDL.

Isolerede tilfælde:

Forhøjelse af prolaktin og CPK. Serumtriglycerid- og kolesterol- og blodsukkerkoncentrationerne kan forhøjes. Nye tilfælde af diabetes er blevet diagnosticeret. Nedsat antal hvide og røde blodlegemer, øget eller nedsat antal blodplader, forhøjet sænkningsreaktion. Hyperurikæmi.

Andre

Teratogenicitet.

Lokale eller systemiske infektioner forårsaget af grampositive mikroorganismer (Staphylococcus aureus). Lymfadenopati, hæmaturi, proteinuri, pankreatitis (især har patienter med høje serum-triglyceridkoncentrationer (>800 mg) behandlet med isotretinoin risiko for at udvikle pankreatitis), vaskulitis (fx Wegener’s granulomatose, allergisk vaskulitis).

Sjældent (0,01-0,1%):

Ødem. Forstyrrelse af menstruationscyklus.

Isolerede tilfælde:

Gynækomasti. Systemisk hypersensitivitet. Allergiske reaktioner så som anafylaktoide reaktioner. Glomerulonefritis.

De fleste bivirkninger af Isotretinoin "ratiopharm" er dosisrelaterede.

Symptomer i forbindelse med hypervitaminose A

Tørre slimhinder (mund, næse, svælg og øjne herunder conjunctivitis, epistaxi (næseblod), reversible corneale opaciteter og intolerance overfor kontaktlinser). Symptomerne ophører almindeligvis ved dosisreduktion eller behandlingsophør. Tørre øje kan vare optil til et år efter behandlingsophør.

Hud

Meget almindelige ( > 10 %): Skællende, fissurerende læber. Facial dermatitis. Eksantem. Pruritus. Tynd og sart hud.

Almindelige (1-10 %): Vedvarende tendens til håraffald. Hirsutisme.

Sjældne (0,01-0,1 %): Fotosensitivitet. Efter kort eksposition af sollys kan solforbrænding forekomme. Vedvarende tendens til tyndt hår.

Isolerede tilfælde: Acne fulminans. Hyper- eller hypopigmentering. Erythema nodosum. Pyogene granulomer. Paronychi. Negle dystrofi. Øget dannelse af granulationsvæv i acnelæsioner. Øget svedsekretion. Reversibel alopeci. Initial forværring af acne.

Bevægeapparatet

Meget almindelig ( > 10 %): Myalgi og arthralgi.

Sjældne ( 0,01-0,1 %): Tendinitis. Forkalkning af ligamenter og sener. Arthritis.

I højere doser end anbefalet til human brug af isotretinoin, er hos dyr set knogleforandringer (diphyseal og svampede ben). Knogleforandringer, herunder tidlig epiphysal okklusion er set hos mennesker efter adskillige års behandling med høje doser af isotretinoin mod forstyrrelser i keratinisering . Hyperostosis er set hos patienter efter én behandling med isotretionin.

Psykiatriske og centralnervesystemet

Meget almindelig ( > 10 %): Adfærdsændringer. Tilfælde af depression, psykotiske symptomer. Kramper.

Sjældne (0,01-0,1 %): Selvmordsforsøg og selvmord. Hovedpine. Døsighed. Intrakraniel hypertension (pseudo tumor cerebri).

Sanseorganer

Sjældne (0,01-0,1 %): Reversible synsforstyrrelser. Det anbefales at disse patienter henvises til øjenspecialist og at seponering overvejes.

Isolerede tilfælde: Photofobi, nedsat nattesyn, lentikulær katarakt, keratitis. Nedsat syn. Papillo oedema. Corneal ulcerationer. Erythema nodosum. Høreforstyrrelser ved visse frekvenser.

Gastrointestinale

Isolerede tilfælde: Kvalme, mavesmerter, diaré, inflammatorisk tarmlidelse såsom colitis, ileitis og blødning. I tilfælde af svær (haemorrhagisk) diaré, colitis eller ileitis skal behandling med isotretinoin ophøre.

Patienter i behandling med isotretinoin, og især patienter med højt triglyceridindhold i blodet, har risiko for udvikling af pancreatitis. Fatal udgang er sjældent rapporteret. (se afsnit 4.4. Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen).

Lever og galde

Sjældne (0,01-0,1 %): Leverfunktionen kan påvirkes. Forbigående og reversible forhøjelser af transaminaser. I mange af tilfældene har ændringerne været indenfor referenceområdet og værdierne er normaliseret under behandlingen. I andre tilfælde har det imidlertid været nødvendigt at reducere dosis eller at seponere behandlingen med Isotretinoin "ratiopharm".

Isolerede tilfælde: Enkelte tilfælde af hepatitis er rapporteret.

Luftvejene

Sjældne (0,01-0,1 %): Bronchospasme (især hos patienter med astma).

Blod

Sjældne (0,01-0,1 %): Nedsættelse af HDL.

Isolerede tilfælde: Forhøjelse af prolaktin og CPK. Serumtriglycerid- og kolesterol- og blodsukkerkoncentrationerne kan forhøjes. Nye tilfælde af diabetes er diagnostiseret. Nedsat antal hvide og røde blodlegemer, øget eller nedsat antal blodplader, forhøjet sænkningsreaktion. Hyperurikæmi.

Andre

Teratogenicitet.

Lokale eller systemiske infektioner forårsaget af gram positive mikroorganismer (Staphylococcus aureus). Lymfadenopati, hæmaturi, proteinuri, vasculitis (f.eks. Wegener’s granulomatose).

Sjældne (0,01-0,1 %): Ødemer. Menstruationsforstyrrelser.

Isolerede tilfælde: Gynækomasti. Systemisk hypersensitivitet. Allergiske reaktioner som fx anafylaktisk shock. Glomerulonefritis.

De fleste bivirkninger af Roaccutan er dosisrelaterede.

Tør hud, tørre slimhinder (mund, næse, svælg og øjne herunder conjunctivitis, reversible corneale opaciteter og intolerance overfor kontaktlinser).

Hud

Skællende, fissurerende læber. Facial dermatitis. Eksantem. Pyogene granulomer. Paronychi. Negledystrofi. Øget dannelse af granulationsvæv. Vedvarende tendens til tyndt hår. Reversibel alopeci. Acne fulminans. Hirsutisme. Hyperpigmentering. Fotosensitivitet. Fotoallergiske reaktioner. Pruritus. Øget svedsekretion. Tynd hud.

Bevægeapparatet

Muskelsmerter (med eller uden forhøjede CK-værdier. Artralgier. Hyperostosis. Arthritis. Kalcifikaiton af ligamenter og sener og andre knogleforandringer. Tendinitis.

Psykiatriske og centralnervesystemet

Adfærdsændringer. Tilfælde af depression, psykotiske symptomer og sjældent selvmordsforsøg og selvmord er rapporteret. Hovedpine. Intrakraniel hypertension. Kramper.

Sanseorganer

Isolerede tilfælde af synsforstyrrelser, høreforstyrrelser ved visse frekvenser, photofobi, mørkeadaptationsforstyrrelser (nedsat nattesyn, sjældnere farvesynsforstyrrelser), lentikulær katarakt, keratitis.

Gastrointestinale

Kvalme, inflammatorisk tarmlidelse såsom colitis, ileitis og blødning er rapporteret. Patienter, som behandles med Roaccutan, specielt patienter med høje triglyceridkoncentrationer (over 800 mg/dl), har risiko for at udvikle pancreatitis. I sjældne tilfælde er der rapporteret om pancreatitis med fatal udgang.

Lever og galde

Leverfunktionen kan påvirkes. Forbigående og reversible forhøjelser af transaminaser. I mange af tilfældene har ændringerne været indenfor referenceområdet og værdierne er normaliseret under behandlingen. I andre tilfælde har det imidlertid været nødvendigt at reducere dosis eller at seponere behandlingen med Roaccutan. Enkelte tilfælde af hepatitis er rapporteret.

Luftvejene

Bronchospasme.

Blod

Serumtriglycerid- og kolesterol- og blodsukkerkoncentrationerne kan forhøjes. Fald i HDL-kolesterol. Nedsat antal hvide og røde blodlegemer, nedsat hæmatokrit, øget eller nedsat antal blodplader, forhøjet sænkningsreaktion. Hyperurikæmi.

Andre

Teratogenicitet.

Lokale eller systemiske infektioner forårsaget af Gram positive mikroorganismer (Staphylococcus aureus). Lymfadenopati, hæmaturi, proteinuri, vaskulitis (f.eks. Wegener’s granulomatose), allergisk vasculitis, allergiske reaktioner, systemisk hypersensitivitet, glomerulonefritis.

Overdosering:

Overdosering vil fremtræde som hypervitaminose A. Symptomerne er reversible. Evakuation af mavesækken kan være indiceret i de første timer efter overdoseringen.

Overdosering vil fremtræde som hypervitaminose A. Symptomer på akut Vitamin A toksisitet omfatter svær hovedpine, kvalme, opkastning, døsighed, irritabilitet og kløe. Symptomerne er reversible og forsvinder ved dosisreduktion eller seponering. Tømning af mavesæk kan være indiceret inden for de første timer efter overdoseringen.

Overdosering vil fremtræde som hypervitaminose A. Symptomer på akut A-vitaminforgiftning omfatter svær hovedpine, kvalme, opkastning, sløvhed, irritabilitet og pruritus. Virkningerne bør forsvinde ved seponering af præparatet eller dosisreduktion uden yderligere behov for behandling. Maveudskylning kan imidlertid overvejes inden for de første timer efter indtagelsen.

Overdosering vil fremtræde som hypervitaminose A. Symptomer på akut Vitamin A toksisitet omfatter svær hovedpine, kvalme, opkastning, døsighed, irritabilitet og kløe. Symptomerne er reversible og forsvinder ved dosisreduktion eller seponering. Tømning af mavesæk kan være indiceret indenfor de første timer efter overdoseringen.

Overdosering vil fremtræde som hypervitaminose A. Symptomerne er reversible. Evakuation af mavesækken kan være indiceret i de første timer efter overdoseringen.


Forside